โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ BANGKOK HOSPITAL HATYAI call 1719

นัดหมายแพทย์

ดูแลสุขภาพ ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
Care & Cure by Specialist

Anatomy Search

ค้นหาเรื่องสุขภาพ เรื่องง่ายๆ 
Symplify your Health

แพกเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี2016


ยังฟิต"Men Young Fit"


ประวัติสุขภาพ

June 27, 2016

การตรวจระดับความสามารถทางสติปัญญา (Cognitive testing)

เป็นการตรวจเพื่อประเมินหน้าที่ของสมองที่สำคัญอีกด้านหนึ่งคือ ด้านสติปัญญา สำหรับขั้นตอนการตรวจนั้น

บริการข้อมูลประกัน

ค้นหา สิทธิประโยชน์ และข้อมูลประกัน

บริษัทคู่สัญญา

Occupational Health

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.