ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์และนัดหมายแพทย์ ค้นหาแพทย์และนัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์และ
นัดหมายแพทย์

กลับไปหน้าที่แล้ว

ค้นหาแพทย์

นพ. ธีรยุทธ ศรีสินรุ่งเรือง

นพ. ธีรยุทธ ศรีสินรุ่งเรือง

แผนก

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ประวัติทางการศึกษา

:

:

:

Heart Clinic

อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด

2546 วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ / คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2544 วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ / คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2538 แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) / คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

:

2546 - ปัจจุบัน อายุรแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
แพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี
แพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลหาดใหญ่
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อทำการนัดหมายแพทย์
ค้นหาแพทย์ :*

ชื่อ-นามสกุล:*
(ตามที่ปรากฏบน บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง)*

วันเกิด:*

เพศ:*

เบอร์โทรศัพท์:*

อีเมล์:*

วันขอเวลานัด:*

เวลา:*

กรุณาอธิบายปัญหา ทางด้านสุขภาพของท่าน:*

กรุณากรอกรหัส:*

 

คุณจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

 
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.