ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์และนัดหมายแพทย์ ค้นหาแพทย์และนัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์และ
นัดหมายแพทย์

กลับไปหน้าที่แล้ว

ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. กฤตย์อังกูร เชษฐเผ่าพันธ์

ผศ.นพ. กฤตย์อังกูร เชษฐเผ่าพันธ์

แผนก

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ประวัติทางการศึกษา

:

:

:

Heart Clinic

ศัลยกรรมหัวใจทรวงอกและหลอดเลือด

2549 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2545 วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก / คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2543 วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2539 แพทยศาสตรบัณฑิต / คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

:

2553 - ปัจจุบัน ศัลยแพทย์ทรวงอก โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
2540 - 2553 อาจารย์แพทย์ ประจำหน่วยศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อทำการนัดหมายแพทย์
ค้นหาแพทย์ :*

ชื่อ-นามสกุล:*
(ตามที่ปรากฏบน บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง)*

วันเกิด:*

เพศ:*

เบอร์โทรศัพท์:*

อีเมล์:*

วันขอเวลานัด:*

เวลา:*

กรุณาอธิบายปัญหา ทางด้านสุขภาพของท่าน:*

กรุณากรอกรหัส:*

 

คุณจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

 
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.