ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์และนัดหมายแพทย์ ค้นหาแพทย์และนัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์และ
นัดหมายแพทย์

กลับไปหน้าที่แล้ว

ค้นหาแพทย์

นพ. เอกกร วงศ์หิรัญเดชา

นพ. เอกกร วงศ์หิรัญเดชา

แผนก

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ประวัติทางการศึกษา

:

:

:

Checkup Department

เวชปฏิบัติทั่วไป

2558 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ / มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2558 วุฒิบัตรคีเลชั่นบำบัด / สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย
2558 แพทย์ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรแพทย์ผู้ออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ กรมเจ้าท่า
2553 แพทยศาสตรบัณฑิต / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

:

2559-ปัจจุบัน แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
2553-2555 แพทย์ โรงพยาบาลสงขลา
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อทำการนัดหมายแพทย์
ค้นหาแพทย์ :*

ชื่อ-นามสกุล:*
(ตามที่ปรากฏบน บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง)*

วันเกิด:*

เพศ:*

เบอร์โทรศัพท์:*

อีเมล์:*

วันขอเวลานัด:*

เวลา:*

กรุณาอธิบายปัญหา ทางด้านสุขภาพของท่าน:*

กรุณากรอกรหัส:*

 

คุณจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

 
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.