ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์และนัดหมายแพทย์ ค้นหาแพทย์และนัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์และ
นัดหมายแพทย์

กลับไปหน้าที่แล้ว

ค้นหาแพทย์

พญ. กมลวรรณ ชาติศรีศักดิ์

พญ. กมลวรรณ ชาติศรีศักดิ์

แผนก

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ประวัติทางการศึกษา

:

:

:

Heart Clinic

อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด

2557 วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด / โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2553 วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ / คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2547 แพทยศาสตรบัณทิต (เกียรตินิยม) / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

:

2557 – ปัจจุบัน อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
2553 – ปัจจุบัน อาจารย์แพทย์ สาขาอายุรศาสตร์ และอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลสงขลา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
2557 อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลสงขลา
2555 – 2557 แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์โรคหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2553 – 2555 อายุรแพทย์ โรงพยาบาลสงขลา
2550 – 2553 แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
2547 – 2550 แพทย์ใช้ทุน แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อทำการนัดหมายแพทย์
ค้นหาแพทย์ :*

ชื่อ-นามสกุล:*
(ตามที่ปรากฏบน บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง)*

วันเกิด:*

เพศ:*

เบอร์โทรศัพท์:*

อีเมล์:*

วันขอเวลานัด:*

เวลา:*

กรุณาอธิบายปัญหา ทางด้านสุขภาพของท่าน:*

กรุณากรอกรหัส:*

 

คุณจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

 
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.