นัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์และนัดหมายแพทย์ ค้นหาแพทย์และนัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์ และนัดหมายแพทย์

กลับไปหน้าที่แล้ว

นัดหมายแพทย์

พญ. ลชญาช์ โอฬาพิริยกุล

พญ. ลชญาช์ โอฬาพิริยกุล

แผนก

สาขาที่เชียวชาญ

ประวัติทางการศึกษา

:

:

:

OPD:EYE

จักษุวิทยา - ต้อหิน

2554 ประกาศนียบัตรจักษุแพทย์ต่อยอดสาขาจักษุวิทยาโรคต้อหิน / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2553 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2548 แพทยศาสตรบัณฑิต / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

:

2558 - 2560 จักษุแพทย์ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
2555 - 2558 จักษุแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
2554 - 2555 จักษุแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา

ความเชี่ยวชาญ

:

Eye surgery
- Laser surgery (eg. YAG laser) (1 or more stages)
- Removal of lens material; aspiration technique, 1 or more stages
- Extracapsular cataract removal with insertion of intraocular lens prosthesis (1-stage procedure) manual or Mechanical technique (eg, iriigation and aspiration or phacoemulsification), complex, requiring devices or techniques not generally used in routine cataract surgery (eg, iris expansion for device, suture support intraocular lens, or primary posterior capsulorrhexis) or performed on patients in the amblyogenic developmental stage
- Extracapsular cataract removal with insertion of intraocular lens prosthesis (1-stage procedure), manual or mechanical technique (eg, irrigation and aspiration or phacoemulsification)
- Insertion of intraocular lens prosthesis (Secondary implant), not associated with concurrent cataract removal
- Aqueous shunt to extraocular reservoir
- Laser Iridotomy
- Trabeculectomy
- Pterygium
- Chalazion
- Enucleation
- Corneal laceration
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อทำการนัดหมายแพทย์
นัดหมายแพทย์ :*

ชื่อ-สกุล:*
(ตามที่ปรากฏบน
บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง)*

เกิดวันที่:*

เพศ:*

เบอร์โทรศัพท์:*

อีเมล์:*

วันขอนัด:*

เวลา:*

กรุณาอธิบายปัญหา
ทางด้านสุขภาพของท่าน:*

กรุณากรอกรหัส:*

 

คุณจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

 
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.