ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์และนัดหมายแพทย์ ค้นหาแพทย์และนัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์และ
นัดหมายแพทย์

กลับไปหน้าที่แล้ว

ค้นหาแพทย์

พญ. ลชญาช์ โอฬาพิริยกุล

พญ. ลชญาช์ โอฬาพิริยกุล

แผนก

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ประวัติทางการศึกษา

:

:

:

OPD:EYE

จักษุวิทยา - ต้อหิน

2554 ประกาศนียบัตรจักษุแพทย์ต่อยอดสาขาจักษุวิทยาโรคต้อหิน / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2553 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2548 แพทยศาสตรบัณฑิต / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

:

2558 - 2560 จักษุแพทย์ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
2555 - 2558 จักษุแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
2554 - 2555 จักษุแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อทำการนัดหมายแพทย์
ค้นหาแพทย์ :*

ชื่อ-นามสกุล:*
(ตามที่ปรากฏบน บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง)*

วันเกิด:*

เพศ:*

เบอร์โทรศัพท์:*

อีเมล์:*

วันขอเวลานัด:*

เวลา:*

กรุณาอธิบายปัญหา ทางด้านสุขภาพของท่าน:*

กรุณากรอกรหัส:*

 

คุณจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

 
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.