ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์และนัดหมายแพทย์ ค้นหาแพทย์และนัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์และ
นัดหมายแพทย์

กลับไปหน้าที่แล้ว

ค้นหาแพทย์

พญ. สุทธาทิพย์ แซ่หมู่

พญ. สุทธาทิพย์ แซ่หมู่

แผนก

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ประวัติทางการศึกษา

:

:

:

OPD:Surgery + Uro. + Ortho

ศัลยกรรมทั่วไป

2558 วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2553 แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

:

2558 - 2561 อาจารย์แพทย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อทำการนัดหมายแพทย์
ค้นหาแพทย์ :*

ชื่อ-นามสกุล:*
(ตามที่ปรากฏบน บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง)*

วันเกิด:*

เพศ:*

เบอร์โทรศัพท์:*

อีเมล์:*

วันขอเวลานัด:*

เวลา:*

กรุณาอธิบายปัญหา ทางด้านสุขภาพของท่าน:*

กรุณากรอกรหัส:*

 

คุณจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

 
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.