ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์และนัดหมายแพทย์ ค้นหาแพทย์และนัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์และ
นัดหมายแพทย์

กลับไปหน้าที่แล้ว

ค้นหาแพทย์

นพ. จิระวุฒิ กลับนวล

นพ. จิระวุฒิ กลับนวล

แผนก

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ประวัติทางการศึกษา

:

:

:

Checkup Department

เวชปฏิบัติทั่วไป - อาชีวเวชศาสตร์

2561 แพทย์ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรแพทย์ผู้ออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ กรมการแพทย์
2560 การตรวจสมรรถภาพการมองเห็นในงานอาชีวอนามัย โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
2560 การตรวจสมรรถภาพทางการมองเห็นในงานอาชีวอนามัย โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
2560 อบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์ สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2559 อบรมหลักสูตร “อาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์” รุ่นที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2553 แพทยศาสตรบัณฑิต / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

ประวัติการทำงาน

:

2561 - ปัจจุบัน แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
2559 - 2561 นายแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เฮลท์แคร์ คลินิกเวชกรรม
2558 - 2559 นายแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลเฟิร์สเวสเทิร์น
2557 - 2558 นายแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลหาดใหญ่
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อทำการนัดหมายแพทย์
ค้นหาแพทย์ :*

ชื่อ-นามสกุล:*
(ตามที่ปรากฏบน บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง)*

วันเกิด:*

เพศ:*

เบอร์โทรศัพท์:*

อีเมล์:*

วันขอเวลานัด:*

เวลา:*

กรุณาอธิบายปัญหา ทางด้านสุขภาพของท่าน:*

กรุณากรอกรหัส:*

 

คุณจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

 
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.