ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์และนัดหมายแพทย์ ค้นหาแพทย์และนัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์และ
นัดหมายแพทย์

กลับไปหน้าที่แล้ว

ค้นหาแพทย์

นพ. ทีปวิทย์ วิถีรุ่งโรจน์

นพ. ทีปวิทย์ วิถีรุ่งโรจน์

แผนก

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ประวัติทางการศึกษา

:

:

:

GI Clinic

อายุรกรรมทั่วไป - โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

2562 ประกาศนียบัตร "Procedural sedation: Implementation the standard of care" คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2553 วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2550 วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2546 แพทยศาสตรบัณฑิต / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

:

2561-ปัจจุบัน อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
2546-2561 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อทำการนัดหมายแพทย์
ค้นหาแพทย์ :*

ชื่อ-นามสกุล:*
(ตามที่ปรากฏบน บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง)*

วันเกิด:*

เพศ:*

เบอร์โทรศัพท์:*

อีเมล์:*

วันขอเวลานัด:*

เวลา:*

กรุณาอธิบายปัญหา ทางด้านสุขภาพของท่าน:*

กรุณากรอกรหัส:*

 

คุณจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

 
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.