Online Appointment +667427 2800 or 1719

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา (แพทย์) Update 05/09/2562

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครแพทย์ Full Time ที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายงานบริการทางด้านการแพทย์ ดังนี้


 
ลำดับ

ตำแหน่ง

จำนวน
  
 1.
        
อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ

1 อัตรา

 2.


อายุรแพทย์เวชบำบัดวิกฤต

1 อัตรา

 3.

อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจ

1 อัตรา

 4.

อายุรแพทย์ทั่วไป (นอกเวลา) 

1 อัตรา

 5.

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

2 อัตรา

 6.

กุมารแพทย์เวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด                                         

2 อัตรา

 7.

กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ

1 อัตรา

 8.

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ด้านเวชศาสตร์การกีฬา

1 อัตรา

 9.

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ด้านศัลยศาสตร์ตกแต่งข้อ

1 อัตรา

     

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือ
ส่งใบสมัครได้ที่ี่
เฉพาะตำแหน่งแพทย์ ติดต่อสอบถาม สำนักงานด้านการแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ (ชั้น 12)
โทร 074-272800 ต่อ 2302, 074-272806, 081-2757174
โทรสาร: 074-272840
หรือส่ง CV มาที่ อีเมล์ Janjira.Ja@bgh.co.th© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.