Online Appointment +667427 2800 or 1719
 

Knowledge

08Jun
2018

สัญญาณเตือน มะเร็งลำไส้ใหญ่

เรามาดูกันว่าใครบ้างที่ควรตรวจค้นหามะเร็งลำไส้ใหญ่

 

Share With your friends

knowledge interesting

  • สัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่

  • ภาวะไขมันพอกตับ ภัยเงียบของมะเร็งตับ

  • ค้นหาหรือรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ รู้ไว้เตือนใจ

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.