Online Appointment +667427 2800 or 1719
 

Knowledge

08Oct
2018

 มะเร็งเต้านม รู้เร็ว รักษาได้ 

มะเร็งเต้านม รู้เร็ว รักษาได้ แม้เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิง (จากสถิติสถาบันมะเร็งแห่งชาติ) พร้อมให้ความรู้เรื่องการคัดกรอง การวินิจฉัยโรค และการดูแลตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็งเต้านม

นายแพทย์สรวุฒิ พิทยาภา ศัลยแพทย์คลินิกเต้านม กล่าวว่า โรคมะเร็งเต้านม เกิดจากการที่เนื้อเยื่อของเต้านมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็ง ซึ่งอาจเกิดเป็นมะเร็งที่ท่อน้ำนม หรือต่อมน้ำนมก็ได้ ปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิง พบผู้หญิงป่วยเป็นมะเร็งเต้านมร้อยละ 37 ของมะเร็งทั้งหมด และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับ  2 รองจากมะเร็งปอด ดังนั้นการดูแลตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านม และ การตรวจพบมะเร็งในระยะเริ่มแรกในขณะที่ก้อนมะเร็งยังมีขนาดเล็ก ยังไม่มีการกระจายของเซลล์มะเร็งไปยังต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ หรืออวัยวะอื่นๆ จึงมีความสำคัญเพราะจะมีโอกาสรักษาโรคมะเร็งให้หายขาดได้มากขึ้น   โดยหากตรวจพบมะเร็งในระยะแรกที่มะเร็งยังอยู่ในเต้านมผู้ป่วยจะมีโอกาสมีชีวิตเกิน5ปี ถึงร้อยละ 98 ในขณะที่หากมีการกระจายของเซลล์มะเร็งไปยังต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้โอกาสที่จะมีชีวิตเกิน5ปีจะอยู่ที่ร้อยละ 84 และหากมีการกระจายของเซลล์มะเร็งไปยังอวัยวะอื่นๆ เช่น ปอด ตับ กระดูกโอกาสที่มีชีวิตเกิน5ปี จะเหลือเพียงร้อยละ 23

 ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งเต้านมที่สำคัญ 
- เพศหญิง มีโอกาสพบเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าเพศชาย100เท่า มะเร็งเต้านมพบมากในผู้หญิงกลุ่มอายุมากกว่า50ปี แต่ในปัจจุบันมีแนวโน้มพบในผู้หญิงกลุ่มอายุน้อยลงเมื่อเทียบกับในอดีต 
- ประวัติมะเร็งเต้านมในครอบครัว เพิ่มโอกาสเป็นมะเร็งเต้านม2-3เท่าเมื่อเทียบกับคนทั่วไป  
- ประวัติเคยเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อน เพิ่มโอกาสตรวจเจอมะเร็งในเต้านมอีกข้าง1-2%ต่อปี 
- ประวัติสัมผัสฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเป็นระยะเวลานานจะทำให้เต้านมได้รับการกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาจึงมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมได้สูงกลุ่มนี้ได้แก่ คนที่มีประจำเดือนเร็ว (อายุน้อยกว่า12ปี) หมดประจำเดือนช้า (อายุมากว่า55ปี) มีบุตรคนแรกหลังอายุ35ปี  ไม่เคยตั้งครรภ์  ไม่เคยให้นมบุตร หรือการใช้ยาฮอร์โมนต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เช่น การกินหรือฉีดยาคุมกำเนิดต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน5-10ปี  
- ภาวะอ้วนโดยเฉพาะในวัยหมดประจำเดือน  
- รับประทานอาหารไขมันสูง  ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  หรือสูบบุหรี่

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่สามารถรักษาหายได้และผลการรักษาในระยะแรกของโรคดีมาก ผู้ป่วยบางรายสามารถรักษาโดยการเก็บเต้านมได้โดยไม่จำเป็นต้องตัดเต้านมข้างที่เป็นมะเร็งออก ดังนั้นการเฝ้าระวังและ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมจึงมีความสำคัญ ปัจจุบันแนะนำให้ทำการตรวจเต้านมด้วยตัวเองในผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่20ปี เป็นประจำทุกเดือน  ด้วยการดู และ คลำเต้านม หากตรวจพบความผิดปกติ เช่น มีการผิดรูปของเต้านมหรือหัวนม  มีผื่นหรือแผลบริเวณหัวนมและลานนม  มีน้ำหรือเลือดออกจากหัวนม  คลำเจอหรือสงสัยมีก้อนที่เต้านม ให้มาพบแพทย์เพื่อทำการตรวจเพิ่มเติมด้วยดิจิตอลแมมโมแกรมร่วมกับอัลตราซาวน์เต้านม ในผู้หญิงตั้งแต่อายุ35ปีเป็นประจำทุกปี 
นายแพทย์สรวุฒิ พิทยาภา ศัลยแพทย์คลินิกเต้านม โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ได้แนะย้ำถึงคุณผู้หญิงว่า ตรวจให้เร็ว พบให้เร็ว เพราะการตรวจเจอความผิดปกติของมะเร็งเต้านมในระยะแรก จะทำให้ผู้ป่วยได้รับผลการรักษาที่ดี และ มีโอกาสหายจากโรคมะเร็งได้สูง ปรึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคเต้านมหรือนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการได้ที่ โทร.1719 หรือ www.BangkokHatyai.com

Share With your friends

knowledge interesting

  • October Pink มะเร็งเต้านม ..ภัยเงียบใกล้ตัว

  • แนะนำวิธีการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมด้วยตนเอง

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.