ศูนย์ประกันสุขภาพ

บริษัทประกันสุขภาพ

Allianz AYUDHYA

Allianz AYUDHYA (ประกันกลุ่ม)

เอไอเอ (ตรวจผ่าน Fire Fox)

บูพาประกันสุขภาพ (Bupa Me)

ไทยรีปรักันชีวิต

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต

กรุงเทพประกันชีวิต

เฮลท์ เบเนฟิต คอนซัลแตนท์

Tokyomarinelife

เอไอเอ (AIS FCS)

ไทยซัมซุง ประกันชีวิต

MED-SURE (ตรวจสอบผ่านFire Fox)

เมืองไทยประกันชีวิต (Easy Care)

กรุงไทยประกันภัย

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

เจนเนอราล์ ประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต (PA OPD)

ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ Fax Claim

บริษัท

เวลา
AZAY 3 เดือน
AIA 90 วัน
ไทยประกันชีวิต         90 วัน
กรุงเทพประกันชีวิต 30 วัน
เมืองไทยประกันชีวิต      3 เดือน
FWD ระบุบนบัตร 
Bupa ระบุบนบัตร
นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต                120 วัน
อาคเนย์ (รายเดี่ยว) 3 เดือน
อาคเนย์ (รายกลุ่ม) ระบุบนบัตร
ฟิลลิป 120 วัน
แมนูไลฟ์ 90 วัน
กรุงไทย-แอกซ่า 30 วัน
โตเกียวมารีน 30 วัน
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
DAY CASE PROCEDURE คือ การผ่าตัดหรือการตรวจหัตถการบางอย่างที่สามารถกระทำแบบผู้ป่วยนอก เช่น การลอกต้อเนื้อ การผ่าตัดต้อกระจก ( Phaco – emulsification ) การจี้หูด การส่องกล้อง ฯลฯ เป็นหัตถการที่บริษัทประกันอนุมัติให้ความคุ้มครอง แบบผลประโยชน์ผู้ป่วยในหรือ เข้าพักชั่วคราวในห้อง Observe (ไม่เกิน 6 ชั่วโมง) การอนุมัติความคุ้มครองและการติดต่อ ใช้ชั้นตอนแบบเดียวกับการทำ FAX CLAIM 
 
การรักษาด้วยการทำหัตถการที่บริษัทประกัน ให้ความคุ้มครองเป็นแบบ DAY Case มีดังนี้    

อายุรกรรม Medicine 
 • Upoer GI endospope and biopsy การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหาร
 • Colonospope การส่องกล้องตรวจลำไส้ 
 • Cyto - toxic chemotherapy infusion การให้เคมีบำบัด
 • Bronchoscope w/with out biopsy ส่องกล้องตรวจทางเดินหายใจ
 • Bone marrow biopsy การเจาะไขกระดูก
 • Intrathecal cyto - toxic chemotherapy การให้เคมีบำบัดทางไขสันหลัง
 • Simple acute diarrhea ท้องเสีย

  ศัลยกรรม Surgery
 • Abscess ระบายฝีหรือหนอง
 • Cystoscope การส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ
 • Removal of plates, pins screws เอา plate หรือ screw ออก 
 • Arthroscope การส่องกล้องตรวจเข่า 
 • Excision wart or abnormal mole ornevus การตัดหูด หรือไฝที่ผิดปกติ 
 • Cysts or bening tumor, Excision การตัดถุง หรือเนื้องอก 
 • Basal cell / Squamous cell carcinoma, treatment การรักษามะเร็งผิวหนัง 

  หู คอ จมูก ENT 
 • Myringotomy การระบายหนองโดยการกรีดเยื่อแก้วหู

  ตา EYE 
 • I & D Stlye / hordeolum ผ่าระบายหนองกุ้งยิง 
 • Pterygium การลอกต้อเนื้อ 
 • Cataract ( Phaco - emulsification ) การลอกต้อกระจก 
 • Retinal detatchment by laser การรักษาประสาทตาลอกด้วยเลเซอร์ 

  สูตินรีเวช OB & GYN 
 • D & C การขูดมดลูก 
 • Laparospope / Colposcope การส่องกล้องตรวจอวัยวะในอุ้งเชิงกราน 
 • Marsupializtion การระบายหนองที่ต่อมบาโทลิน 
 
* กรณีนอกเหนือจากโรคข้างต้นทาง *  เจ้าหน้าที่จะส่ง FAX ให้บริษัทประกันพิจารณาเป็น case ๆ ไป
จ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง
 โครงการเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง  
 มีข้อกำหนด ดังนี้   
  1. เป็นสิทธิราชการเบิกตรงกับกรมบัญชีกลางเท่านั้น (ตรวจสอบสิทธิ)   
  2. โรคและการผ่าตัดเป็นไปตามข้อบ่งชี้ และข้อตกลงตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด   
  3. ผู้รับบริการมีส่วนร่วมจ่าย (Co-Payment)   
  4. ในการรักษาไม่สามารถระบุหรือเลือกแพทย์ได้   
  5. รายการหัตถการที่อยู่ในข้อตกลงของกรมบัญชีกลาง   

หัตถการ วันนอน ค่าใช้จ่ายร่วมจ่าย 
 • การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบเปิดช่องท้อง (Open Cholecystectomy) 3 คืน 52,600
 • การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบผ่านกล้อง (Laparoscopic Cholecystectomy) 1 คืน 66,800
 • การตัดถุงน้ำดีร่วมกับการผ่าสำรวจท่อน้ำดี (Open Cholecystectmy + Explore CBD) 3 คืน 65,900
 • การผ่าตัดไส้เลื่อนข้างเดียว (Unilateral Repair of Hernia) 2 คืน 52,600
 • การผ่าตัดไส้เลื่อน 2 ข้าง (Bilateral Repair of Hernia) 2 คืน 65,000
 • การผ่าตัดริดสีดวงทวาร (Hemorrhoidectomy) 2 คืน 62,000
 • การตัดโพรงฝีคัณฑสูตร (Anal Fistulotomy / Fistulectomy) 2 คืน 41,000
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า (Total knee Replacement) 5 คืน 95,000 + ค่าข้อ
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก (Total Hip Replacement) 5 คืน 74,500 + ค่าข้อ
 • การคลอดและการช่วยคลอด (Normal delivery, Vacuum / Forceps / Breech extraction) 2 คืน 41,500 
 • การผ่าตัดคลอด (Cesarean section) 3 คืน 59,900 
 • การผ่าตัดคลอด + การทำหมัน (Cesarean section + Tubal Resection /Tubal Ligation) 3 คืน 67,900 
 • การตัดเนื้องอกมดลูกแบบเปิด (Open Surgery for Myoma Uteri) 3 คืน 70,000 
 • การตัดเนื้องอกมดลูกด้วยกล้อง (Laparoscopic Surgery for Myoma Uteri) 3 คืน 80,000 
 • การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่แบบเปิด (Open Surgery for Ovarian Cyst) 3 คืน 68,400 
 • การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่ด้วยกล้อง (Laparoscopic Surgery Ovarian Cyst) 2 คืน 77,600 
 • การดูแลเด็กแรกเกิด (เด็กปกติ) 2 - 3 คืน 12,100 
 • การผ่าตัดขบนิ่วโดยเจาะผ่านผิวหนังและเนื้อไต (Percutaneous nephrolithotripsy ; PCNL) 3 คืน 104,000 
 • การนำนิ่วท่อไต / กรวยไตออกผ่านทางท่อปัสสาวะด้วยกล้อง (Transurethral removal of obstruction from ureter and renalpelvis ; URS) 2 คืน 51,500 
 • การผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านกล้อง (TURP) 3 คืน 70,000 
 • การผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียง (Phacoemulsification and aspiration of cataract ; PE) 1 คืน 37,500 + ค่าเลนส์ 
 • การผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจ (CABG) 5 คืน 154,000   
  ขั้นตอนในการเข้ารับบริการ   
  1. ตรวจสอบสิทธิ   
  2. พบแพทย์ตามสาขาที่เหมาะสม   
  3. ประเมินค่าใช้จ่าย   
  4. ทำนัดผ่าตัด   
  5. แจ้งลงทะเบียนกับกรมบัญชีกลางก่อนการผ่าตัด      
 
PA นักเรียน
  โรงเรียนแสงทองวิทยา ( ติดต่อ ครูเจี๊ยบ 0-7424-3595 , 089-7355105 ) 
บริษัท วงเงิน ระยะเวลาคุ้มครอง เอกสารที่ใช้วางบิล หมายเหตุ 
       PA นักเรียน 
AXA 15,000 31/03/58 - 31/03/59
เวลา 12.00 น. ใบส่งตัวจากโรงเรียน + สำเนาบัตรนักเรียน - 
       PA บุคลากร 
AXA 20,000/
15,000 31/03/58 - 31/03/59
เวลา 12.00 น. ใบส่งตัวจากโรงเรียน + สำเนาบัตรบุคลากร - 
   
 
     โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ( ติดต่อ อ.สมศรี 087-3977891 , 0-7423-2052 ) 
บริษัท วงเงิน ระยะเวลาคุ้มครอง เอกสารที่ใช้วางบิล หมายเหตุ 
       นักเรียน 
AXA 10,000 31/03/58 - 31/03/59
เวลา 12.00 น. ใบส่งตัวจากโรงเรียน + สำเนาบัตรนักเรียน - 
       บุคลากร 
AXA 20,000/
10,000 31/03/58 - 31/03/59
เวลา 12.00 น. ใบส่งตัวจากโรงเรียน + สำเนาบัตรบุคลากร - 
   
 
     โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่ ( ติดต่อ อ.ป้อมเพชร 0-7436-4948-9 ) 
บริษัท วงเงิน ระยะเวลาคุ้มครอง เอกสารที่ใช้วางบิล หมายเหตุ 
ไทยเศรษฐ์ 10,000 15/05/58 - /15/05/59
เวลา 12.00 น. บัตรนักเรียน + บัตร PA ที่บริษัทประกันออกให้
ตัวแทนคุณปรีดา ขุนทอง 081-9690634 สำรองจ่าย
ทุกกรณี 
   
 
     โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ( ติดต่อ คุณพรนิภา สุขสวัสดิ์ (ครูเมย์) 0-7425-7756-8 ) 
บริษัท วงเงิน ระยะเวลาคุ้มครอง เอกสารที่ใช้วางบิล หมายเหตุ 
ไทยเศรษฐ์ 6,000 15/05/58 - 15/05/59
เวลา 12.00 น. ใบรับรองแพทย์ + ใบเสร็จรับเงินโรงพยาบาล
(ให้นำไปตั้งเบิกเองที่โรงเรียน) สำรองจ่าย
ทุกกรณี 
   
 
     วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพานิชยการ ( ติดต่อ ครูกั้ง , ครูก้อย 0-7424-6227 ต่อ 31 ) 
บริษัท วงเงิน ระยะเวลาคุ้มครอง เอกสารที่ใช้วางบิล หมายเหตุ 
วิริยะประกันภัย 10,000 25/05/58 - 25/05/59
เวลา 12.00 น. ใบส่งตัวจากโรงเรียน + สำเนาบัตร PA หรือ 
สำนาบัตรนักเรียน - 
   
 
     โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ( ติดต่อ ครูติ๊ก 0-7434-2222 , 0-7434-2333 ) 
บริษัท วงเงิน ระยะเวลาคุ้มครอง เอกสารที่ใช้วางบิล หมายเหตุ 
       PA อนุบาล 
ทิพยประกันภัย 8,000 30/04/58 - 30/04/59
เวลา 12.00 น. สำเนาบัตร PA / สำเนาบัตรนักเรียน - 
       PA ประถม 
ทิพยประกันภัย 8,000 30/04/58 - 30/04/59
เวลา 12.00 น. สำเนาบัตร PA / สำเนาบัตรนักเรียน - 
   
 
     โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ( ติดต่อ อ.เครือมาศ 0-7423-6662 ) 
บริษัท วงเงิน ระยะเวลาคุ้มครอง เอกสารที่ใช้วางบิล หมายเหตุ 
ทิพยประกันภ้ัย 7,000 30/05/58 - 30/05/59
เวลา 12.00 น. สำเนาบัตร PA / สำเนาบัตรนักเรียน - 
   
 
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองควนลัง ( ตัวแทนพีพร สวรส 089-7369288 ) 
บริษัท วงเงิน ระยะเวลาคุ้มครอง เอกสารที่ใช้วางบิล หมายเหตุ 
AIA
( Care Card ) 6,000 22/05/57 - 22/05/58
เวลา 12.00 น. สำเนาบัตร PA / สำเนาบัตรนักเรียน - 
   
 
     โรงเรียนอนุบาลในฝัน (เทศบาล 6) ( ติดต่อ ครูพี่แนน เบอร์โรงเรียน 074-255700 ) 
บริษัท วงเงิน ระยะเวลาคุ้มครอง เอกสารที่ใช้วางบิล หมายเหตุ 
สยามซิตี้ 10,000 07/05/58 - 07/05/59
เวลา 12.00 น. สำเนาบัตร PA / สำเนาบัตรนักเรียน 
ตัวแทนพี่พร สวรส 089-7369288 - 
   
 
     โรงเรียนคุณธรรมวิทยา ( ติดต่อ ครูวรัญอร 074-359092-3 ) 
บริษัท วงเงิน ระยะเวลาคุ้มครอง เอกสารที่ใช้วางบิล หมายเหตุ 
AIA 10,000 01/06/58 - 01/06/59
เวลา 12.00 น. สำเนาบัตร PA / สำเนาบัตรนักเรียน
ตัวแทน พี่จิรา 086-4912814 สำรองจ่าย
ทุกกรณี 
   
 
     โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ( ติดต่อ ครูพี่เพ็ญ 0-7421-0826 , 0-7421-0945 ) 
บริษัท วงเงิน ระยะเวลาคุ้มครอง เอกสารที่ใช้วางบิล หมายเหตุ 
สยามซิตี้ 10,000 11/05/58 - 11/05/59
เวลา 12.00 น. สำเนาบัตร PA / สำเนาบัตรนักเรียน - 
   
     โรงเรียนกิตติวิทย์หาดใหญ่ ( ติดต่อ ครูพี่ดาว 074-243752 ) 
บริษัท วงเงิน ระยะเวลาคุ้มครอง เอกสารที่ใช้วางบิล หมายเหตุ 
สยามซิตี้ 10,000 11/05/58 - 11/05/59
เวลา 12.00 น. สำเนาบัตร PA / สำเนาบัตรนักเรียน - 
   
 
     โรงเรียนทวีรัตน์่ ( ติดต่อ ครูพี่ดา 089-2983533 , 074-210616 )  
บริษัท วงเงิน ระยะเวลาคุ้มครอง เอกสารที่ใช้วางบิล หมายเหตุ 
AIA
( Care Card ) 10,000 31/10/57 - 31/10/58
เวลา 12.00 น. สำเนาบัตร PA / สำเนาบัตรนักเรียน - 
   
 
     โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ ( ติดต่อ ครูตา 0-7421-0895 ) 
บริษัท วงเงิน ระยะเวลาคุ้มครอง เอกสารที่ใช้วางบิล หมายเหตุ 
AIA
(CARE Card) 3,000 19/05/58 - 19/05/59
เวลา 12.00 น. สำเนาบัตร PA / สำเนาบัตรนักเรียน - 
   
     โรงเรียนเทพอำนวยหาดใหญ่ ( ติดต่อ ครูรุ่งฤทัย 0-7425-2838 ) 
บริษัท วงเงิน ระยะเวลาคุ้มครอง เอกสารที่ใช้วางบิล หมายเหตุ 
สยามซิต 6,000 09/05/58 - 09/05/59
เวลา 12.00 น. สำเนาบัตร PA / สำเนาบัตรนักเรียน - 
   
     โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) ( ติดต่อ ครูโสภิญญา 081-7381997 ) 
บริษัท วงเงิน ระยะเวลาคุ้มครอง เอกสารที่ใช้วางบิล หมายเหตุ 
สยามซิต 6,000 21/05/58 - 21/05/59
เวลา 12.00 น. สำเนาบัตร PA / สำเนาบัตรนักเรียน - 
   
     โรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนบ้านอุดมทอง) ( ติดต่อ ครูศรัญญา 086-9696808 ) 
บริษัท วงเงิน ระยะเวลาคุ้มครอง เอกสารที่ใช้วางบิล หมายเหตุ 
สยามซิต 6,000 14/05/58 - 14/05/59
เวลา 12.00 น. สำเนาบัตร PA / สำเนาบัตรนักเรียน - 
   
     โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ( ติดต่อ ครูจันสุดา 074-220404 ต่อ 144 ) 
บริษัท วงเงิน ระยะเวลาคุ้มครอง เอกสารที่ใช้วางบิล หมายเหตุ 
สยามซิต 10,000 01/08/58 - 01/08/59
เวลา 12.00 น. สำเนาบัตร PA / สำเนาบัตรนักเรียน - 
   
      
 
  หมายเหตุ  หากไม่มีเอกสารหลักฐานในการวางบิล เช่น สำเนารายชื่อ , บัตรนักเรียน , บัตร PA , ใบส่งตัวประกอบการวางบิล   
 
  ให้แจ้งผู้ปกครองทราบว่าต้องสำรองจ่ายก่อนพบแพทย์ 
 
 

เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 10:00-12:00

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy