สาระสุขภาพ

 • ติดเชื้อ เอชพีวี (HPV) แลัวจะทำอะไรต่อดี ?

  มะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer) เป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นดับแรกๆของผู้หญิง เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) มีระยะก่อนมะเร็ง (Pre-cancerous lesion หรือที่เรียกย่อๆว่า CIN) นำมาก่อนเป็นมะเร็งหลายปี การรักษาระยะก่อนมะเร็งทำได้ง่ายและได้ผลดีทำให้ไม่กลายเป็นมะเร็ง คำถามอยู่ที่ว่าการตรวจหาระยะก่อนมะเร็ง (CIN) ทำได้อย่างไรเท่านั้นเอง

  อ่านต่อ
 • โรคต้อหิน ภัยเงียบที่ทำลายการมองเห็น

  โรคต้อหิน เป็นหนึ่งในโรคทางตาที่เป็นสาเหตุสำคัญของภาวะตาบอดที่เกิดขึ้นทั่วโลก จัดเป็นภัยเงียบที่คุกคามนัยน์ตาได้โดยไม่ทันรู้ตัว หากรักษาไม่ทันอาจนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรได้ในที่สุด

  อ่านต่อ
 • เดือนรอมฎอน ดูแลสุขภาพอย่างไร!

  เดือนรอมฎอน ตรวรดูแลสุขภาพอย่างไร ที่นี้มีคำตอบ ! นพ.วีรวรรธ คลายนา อายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่คลินิกอายุรกรรมชั้น4

  อ่านต่อ
 • โรคตับอักเสบรุงแรงจากแอลกอฮอล์

  โรคตับอักเสบรุงแรงจากแอลกอฮอล์ เป็นโรคที่ เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ตับเกิดการอักเสบ เรื้อรังจนน่าไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายต่อร่างกายได้หลายอย่าง เช่น ทำให้เกิดภาวะตับอักเสบชนิดรุนแรง ตับแข็ง ตับวาย และมะเร็งตับ

  อ่านต่อ
123
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.