สาระสุขภาพ

 • อย่าให้ "มะเร็ง" เข้าใกล้

  นำเสื้อกิจกรรมหมอชวนวิ่งหรือพยาบาลชวนวิ่งรับสิทธิ์ซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพสตรีราคาสมาชิก Women's Health Club

  อ่านต่อ
 • ใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. ไม่ต้องสำรองจ่าย

  ใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. ไม่ต้องสำรองจ่าย คุ้มตรองสูงสุด 80,000 บาท

  อ่านต่อ
 • มะเร็งเต้านม รู้เร็ว รักษาได้

  มะเร็งเต้านม รู้เร็ว รักษาได้ หากตรวจพบมะเร็งในระยะแรกที่มะเร็งยังอยู่ในเต้านมผู้ป่วยจะมีโอกาสมีชีวิตเกิน5ปี ถึงร้อยละ 98

  อ่านต่อ
 • รู้จักกับสาเหตุ "การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด"

  โรคหัวใจและหลอดเลือด เกิดจากสาเหตุหลายชนิด ปัจจัยเสี่ยงที่เราป้องกันและควบคุมได้หลักๆ

  อ่านต่อ
123
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.