สาระสุขภาพ

 • ติดเชื้อ เอชพีวี (HPV) แลัวจะทำอะไรต่อดี ?

  มะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer) เป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นดับแรกๆของผู้หญิง เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) มีระยะก่อนมะเร็ง (Pre-cancerous lesion หรือที่เรียกย่อๆว่า CIN) นำมาก่อนเป็นมะเร็งหลายปี การรักษาระยะก่อนมะเร็งทำได้ง่ายและได้ผลดีทำให้ไม่กลายเป็นมะเร็ง คำถามอยู่ที่ว่าการตรวจหาระยะก่อนมะเร็ง (CIN) ทำได้อย่างไรเท่านั้นเอง

  อ่านต่อ
 • เนื้องอกมดลูก (Myoma uteri)

  อธิบายถึงการผ่าตัดมดลูกในปัจจุบันว่ามีความปลอดภัยสูง ... มีทั้งการผ่าตัดแบบมาตรฐานหรือผ่าตัดผ่านกล้อง

  อ่านต่อ
 • โปรแกรมฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

  โดยฉีด 3 เข็ม(0 ,2 และ6เดือน)เหมาะสำหรับอายุตั้งแต่ 9 ปี เป็นต้นไป สำหรับหญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว ควรตรวจมะเร็งปากมดลูกก่อนฉีด

  อ่านต่อ
 • การตรวจหาเชื้อ HPV (Cervista)

  เป็นการตรวจหาเชื้อไวรัส HPVกลุ่มเสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกโดยระบุสายพันธุ์ชนิด 16 และ 18 ซึ่งเป็นสาเหตุในการเกิดมะเร็งปากมดลูก วิธีการตรวจเหมือนการตรวจมะเร็งปากมดลูก

  อ่านต่อ
12
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy