สาระสุขภาพ

  • ห่วงเบาหวาน...ด้วยอาหาร(สำหรับผู้มีความเสี่ยงมาก)

    ทำไมต้องกลัวเบาหวาน ?? ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงหรือเบาหวาน ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังต่างๆ

    อ่านต่อ
  • ห่วงเบาหวาน...ด้วยอาหาร(สำหรับผู้มีความเสี่ยงน้อย)

    ทำไมต้องกลัวเบาหวาน ?? ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงหรือเบาหวาน ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังต่างๆ

    อ่านต่อ
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy