สาระสุขภาพ

 • คำแนะนำเรื่อง การบริหารร่างกายในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

  การดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกทางกายภาพบำบัด เพื่อเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงของผู้ป่วยให้ฟื้นตัว โดยฝึกให้มีการเคลื่อนไหวเพื่อให้คืนสู่สภาพเดิมมากที่สุด

  อ่านต่อ
 • กายภาพบำบัดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก

  ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมนั้น กล้ามเนื้อและเอ็นต่าง ๆ รอบข้อต้องการเวลาที่จะสมานแผล ดังนั้นหลังการผ่าตัด การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา,การเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อขา และการเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของข้อ

  อ่านต่อ
 • คำแนะนำเรื่อง กายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรค Bell's palsy หรือโรคใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก

  ผู้ป่วยจะมีอาการที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทสมองเส้น ที่ 7 ได้แก่ อาการใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีก หลับตาไม่สนิท มุมปากตก ซึ่งอาการดังกล่าวมักจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ประมาณร้อยละ 50 ของผู้ป่วยมักจะมีอาการปวดศีรษะบริเวณหลังหู

  อ่านต่อ
 • คำแนะนำเรื่อง กายภาพบำบัดภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

  ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนั้น กล้ามเนื้อและเอ็นต่าง ๆ รอบข้อเข่าต้องการเวลาที่จะสมานแผล ดังนั้นหลังการผ่าตัด การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา, การเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อขา และการเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของข้อ

  อ่านต่อ
123
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.