สาระสุขภาพ

 • คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยใส่เฝือก

  เฝือก คือ เครื่องดามกระดูกและข้อส่วนที่ถูกหุ้มด้วยนั้นอยู่นิ่งๆ โดยสามารถเคลื่อนไหวร่างกายส่วนอื่นๆที่อยู่นอกเฝือกได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ปกป้องเนื้อเยื่ออื่นๆ ที่ไดรับบาดเจ็บได้

  อ่านต่อ
 • คำแนะนำเรื่องการผ่าตัดริดสีดวงทวารหนัก

  การผ่าตัดใช้สำหรับโรคระยะที่ 3 (ระยะที่ 3: ถ่ายอุจจาระแล้วมีก้อนริดสีดวงทวารหนักโผล่ออกมา และไม่หดกลับเข้าไปเองได้ ต้องใช้นิ้วมือดันกลับจึงเข้า) และระยะที่ 4 (ระยะที่ 4: ริดสีดวงทวารหนักโผล่ออกมาภายนอก และไม่สามารถดันกลับไปได้) ในปัจจุบันการผ่าตัดสามารถปฏิบัติได้ 2 วิธีดังนี้

  อ่านต่อ
 • คำแนะนำเรื่อง การผ่าตัดชิ้นเนื้อจากเต้านมเพื่อส่งตรวจพยาธิวิทยา

  Excisional Biopsy คือ การผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อทั้งก้อนออกไปตรวจ Core Biopsy คือ การเจาะชิ้นเนื้อโดยใช้เข็มเจาะตัดภายหลังที่ตรวจพบสิ่งผิดปกติในเต้านมโดยการตรวจร่างกาย หรือด้วย Digital mammogram หรือ Ultrasound แพทย์อาจแนะนำให้เอาชิ้นเนื้อจากบริเวณที่ผิดปกติมาตรวจทางพยาธิวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อยืนยันว่าเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่ ตรงนี้อาจทำให้ผู้ป่วยบางรายเกิดความกลัว และความวิตกกังวล ปัจจุบันการตัดชิ้นเนื้อออกมาเพื่อพิสูจน์ไม่จำเป็นต้องผ่าตัด โดยอาศัยวิธีการที่เรียกว่า Core Biopsy การตัดชิ้นเนื้อโดยใช้เข็มเจาะ

  อ่านต่อ
 • คำแนะนำเรื่องการผ่าตัดทำหมันชาย

  การทำหมันชายเป็นการผ่าตัดโดยการใช้ยาชาเฉพาะที่จึงไม่จำเป็นต้องงดน้ำ และอาหาร ใช้เวลาในการทำประมาณ 15-20 นาทีที่ห้องผ่าตัด โดยการเจาะรูผนังถุงอัณฑะ ดึงท่อน้ำอสุจิขึ้นมาทำการตัดท่ออสุจิ และทำการผูกปลายท่ออสุจิทั้ง 2 ข้าง เพื่อเป็นการปิดทางที่อสุจิออกมา เป็นการทำหมันแบบถาวร

  อ่านต่อ
123
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.