สาระสุขภาพ

  • โรคชิคุนกุนยา

    รู้จักโรคชิคุนกุนยา รักษาถูกจุด ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

    อ่านต่อ
  • รู้จักกับโรคพิษสุนัขบ้า

    ผู้ป่วยที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะมีอาการคลุ้มคลั่ง ดุร้าย กระวนกระวาย และหากเชื้อเข้าสู่ไขสันหลังแล้วมีการเพิ่มจำนวนจะทำให้สมองและไขสันหลังทำงานผิดปกติ ผู้ป่วยมีอาการอัมพาตและเสียชีวิตในที่สุด

    อ่านต่อ
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.