สาระสุขภาพ

 • October Pink มะเร็งเต้านม ..ภัยเงียบใกล้ตัว

  ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมรับเลย.. กระเป๋าสุดชิคจาก Women's Health Club

  อ่านต่อ
 • แนะนำวิธีการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมด้วยตนเอง

  การคลำเต้านม จะใช้นิ้วมือ 3 นิ้ว คลำในลักษณะคลึงวนเป็นก้นหอยเล็ก ๆ บริเวณเต้านมให้ทั่วทั้งเต้านม ในระดับความแรง 3 ระดับ คือ ระดับตื้นลงไปจากผิวหนังเล็กน้อย ระดับที่ลึกลงไป และระดับที่ลึกถึงผนังหน้าอก โดยทิศทางในการคลำสามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งสามารถเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้

  อ่านต่อ
 • มะเร็งเต้านม รู้เร็ว รักษาได้

  มะเร็งเต้านม รู้เร็ว รักษาได้ หากตรวจพบมะเร็งในระยะแรกที่มะเร็งยังอยู่ในเต้านมผู้ป่วยจะมีโอกาสมีชีวิตเกิน5ปี ถึงร้อยละ 98

  อ่านต่อ
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy