สาระสุขภาพ

  • มะเร็งเต้านม รู้เร็ว รักษาได้

    มะเร็งเต้านม รู้เร็ว รักษาได้ หากตรวจพบมะเร็งในระยะแรกที่มะเร็งยังอยู่ในเต้านมผู้ป่วยจะมีโอกาสมีชีวิตเกิน5ปี ถึงร้อยละ 98

    อ่านต่อ
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.