สาระสุขภาพ

 • คำแนะนำเรื่อง กายภาพบำบัดภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

  ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนั้น กล้ามเนื้อและเอ็นต่าง ๆ รอบข้อเข่าต้องการเวลาที่จะสมานแผล ดังนั้นหลังการผ่าตัด การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา, การเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อขา และการเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของข้อ

  อ่านต่อ
 • คำแนะนำเรื่อง การออกกำลังกายแขนและมือในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

  โรคหลอดเลือดสมอง หมายถึงความผิดปกติของระบบประสาทที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีสาเหตุจากความผิดปกติของการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงที่สมอง ทำให้มีอาการอ่อนแรงของแขน ขา การฟื้นตัวทางด้านการควบคุมการเคลื่อนไหวมักจะเริ่มจากกล้ามเนื้อส่วนต้นไปสู่ส่วนปลาย

  อ่านต่อ
 • คำแนะนำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเต้านม

  การออกกำลังกายในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเต้านมเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปทำกิจวัตรประจำวันและเคลื่อนไหวแขนได้เหมือนปกติ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน

  อ่านต่อ
 • คำแนะนำเรื่อง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

  ารดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกทางกายภาพบำบัด เพื่อเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงของผู้ป่วยให้ฟื้นตัว โดยฝึกให้มีการเคลื่อนไหวเพื่อให้คืนสู่สภาพเดิมมากที่สุด

  อ่านต่อ
1234
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.