สาระสุขภาพ

 • คำแนะนำเรื่อง กายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรค Bell's palsy หรือโรคใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก

  ผู้ป่วยจะมีอาการที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทสมองเส้น ที่ 7 ได้แก่ อาการใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีก หลับตาไม่สนิท มุมปากตก ซึ่งอาการดังกล่าวมักจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ประมาณร้อยละ 50 ของผู้ป่วยมักจะมีอาการปวดศีรษะบริเวณหลังหู

  อ่านต่อ
 • คำแนะนำเรื่อง กายภาพบำบัดภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

  ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนั้น กล้ามเนื้อและเอ็นต่าง ๆ รอบข้อเข่าต้องการเวลาที่จะสมานแผล ดังนั้นหลังการผ่าตัด การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา, การเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อขา และการเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของข้อ

  อ่านต่อ
 • คำแนะนำเรื่อง การออกกำลังกายแขนและมือในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

  โรคหลอดเลือดสมอง หมายถึงความผิดปกติของระบบประสาทที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีสาเหตุจากความผิดปกติของการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงที่สมอง ทำให้มีอาการอ่อนแรงของแขน ขา การฟื้นตัวทางด้านการควบคุมการเคลื่อนไหวมักจะเริ่มจากกล้ามเนื้อส่วนต้นไปสู่ส่วนปลาย

  อ่านต่อ
 • คำแนะนำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเต้านม

  การออกกำลังกายในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเต้านมเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปทำกิจวัตรประจำวันและเคลื่อนไหวแขนได้เหมือนปกติ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน

  อ่านต่อ
1234
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.