สาระสุขภาพ

25Jun
2016

การตรวจวินิจฉัยด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ความเร็วสูง (CT Brain)

เป็นการตรวจลักษณะทางกายภาพของสมองด้วยเครื่อง CT Scan ใช้ในกรณีผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองฉับพลัน

เป็นการตรวจลักษณะทางกายภาพของส่วนของร่างกายด้วยลำแสงเอกซ์ โดยส่งลำแสงเอกซ์ผ่านส่วนของร่างกายเช่น การตรวจสมอง และให้คอมพิวเตอร์สร้างภาพ ซึ่งช่วยในการวินิจฉัยโรคทางสมองและกะโหลกศีรษะได้หลายภาวะ โดยใช้เวลาทำไม่นาน ประมาณ 15 นาที

ข้อดี
- เป็นการตรวจที่สามารถเน้นรายละเอียดกะโหลกศีรษะ สามารถวินิจฉัยภาวะเลือดออกในสมองได้ดี
- ใช้เวลาไม่นานในการตรวจ จึงเหมาะกับคนไข้ที่ไม่สามารถให้ความร่วมมือในการตรวจ เช่น เด็กเล็ก ผู้ที่มีภาวะสับสน หรือกลัวการตรวจด้วยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งจะต้องอยู่ในที่แคบ
- ค่าใช้จ่ายในการตรวจไม่สูงมาก
- สามารถตรวจดูหลอดเลือดแดงและดำของสมองได้ ซึ่งช่วยในการวินิจฉัยความผิดปกติของหลอดเลือดสมองเช่น หลอดเลือดโป่งพอง หลอดเลือดตีบหรืออุดตัน เป็นต้น

ข้อเสีย
- ได้รับสารรังสีเอกซ์ในการตรวจ
- ความละเอียดของภาพสมองที่เห็นน้อยกว่าการตรวจด้วยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า โดยเฉพาะในบริเวณของก้านสมอง สมองน้อย ไขสันหลังและเส้นประสาท
- หากแพ้อาหารทะเล ผู้ที่มีความจำเป็นที่จะต้องฉีดสารทึบรังสี (Contrast media) อาจทำไม่ได้
- ถ้าจำเป็นต้องฉีดสารทึบรังสี อาจส่งผลกระทบต่อไตได้ จึงไม่เหมาะกับผู้ที่มีการทำงานของไตบกพร่อง

Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • "BEFAST STROKE" อาการของโรคหลอดเลือดสมอง

  • สายด่วนโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Trac)

  • การตรวจระดับความสามารถทางสติปัญญา (Cognitive testing)

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy