สาระสุขภาพ

25Jun
2016

การตรวจมะเร็งปากมดลูก (THIN PREP)

เหมาะสำหรับหญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว ควรตรวจเป็นประจำทุกปี ช่วงที่เหมาะสมในการตรวจ หลังประจำเดือน หมด 5 – 7 วัน

การตรวจมะเร็งปากมดลูก (THIN  PREP)
เหมาะสำหรับหญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว ควรตรวจเป็นประจำทุกปี ช่วงที่เหมาะสมในการตรวจ หลังประจำเดือน หมด 5 – 7 วัน
ทำไมต้องตรวจมะเร็งปากมดลูก เพราะในแต่ละปีผู้หญิงทั่วโลกถูกคุกคามด้วยมะเร็งปากมดลูกเพิ่มขึ้นปีละ 466,000 คนเสียชีวิตปีละ 231,000 คน และขณะนี้ผู้หญิงไทยเป็นมะเร็ง ปากมดลูก ระยะลุกลามปีละ 5,600 เสียชีวิตสูงถึงปีละ 3,000 คนเฉพาะค่ารักษาอย่างเดียวเฉลี่ยสูงถึงคนละ 1 แสนบาท ซึ่งพบมากในช่วงอายุ 30 ถึง 60 ปี มะเร็งปากมดลูก เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้โดยแพทย์สามารถ ตรวจคัดกรองหาความผิดปกติได้ตั้งแต่ ระยะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก  ซึ่งผู้ป่วยจะไม่แสดงอาการ
สาเหตุสำคัญ คือการติดเชื้อไวรัส ฮิวแมนแพปพิลโลมา หรือเอชพีวี (human papillo virus) บริเวณอวัยวะเพศโดยเฉพาะบริเวณปากมดลูก
ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้มีโอกาสติดเชื้อ คือการมีคู่นอนหลายคน การมีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุยังน้อย หรือการตั้งครรภ์เมื่ออายุยังน้อย

Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • ติดเชื้อ เอชพีวี (HPV) แลัวจะทำอะไรต่อดี ?

  • เนื้องอกมดลูก (Myoma uteri)

  • โปรแกรมฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy