สาระสุขภาพ

25Jun
2016

การตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ Electromyography(EMG)

เป็นการตรวจการนำกระแสประสาทของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อว่ามีการนำกระแสไฟฟ้าปกติหรือไม่ ซึ่งหากผิดปกติจะช่วยในการบอกว่ามีพยาธิสภาพที่ส่วนดังกล่าวได้

 เป็นการตรวจการนำกระแสประสาทของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อว่ามีการนำกระแสไฟฟ้าปกติหรือไม่ ซึ่งหากผิดปกติจะช่วยในการบอกว่ามีพยาธิสภาพที่ส่วนดังกล่าวได้

ในการตรวจการนำไฟฟ้าของเส้นประสาท (NCS) แพทย์จะใช้เครื่องมือกระตุ้นไฟฟ้าที่บริเวณผิวหนังเหนือเส้นประสาท ซึ่งจะทำให้มีความรู้สึกเหมือนไฟช็อตเล็กน้อย โดยผู้ป่วยจะตอบสนองโดยมีการกระตุกของกล้ามเนื้อในส่วนที่เส้นประสาทนั้นๆควบคุม การตรวจนี้ใช้ช่วยในการวินิจฉัยโรคของเส้นประสาทส่วนปลาย เช่น เส้นประสาทแขนขาถูกกดทับ การอักเสบของเส้นประสาท การบาดเจ็บของเส้นประสาทเนื่องจากอุบัติเหตุหรือโรคเบาหวานลงเส้นประสาท
สำหรับการตรวจกล้ามเนื้อโดยการปักเข็ม (Needle EMG) แพทย์จะใช้เข็มพิเศษ (Monopolar Needle Electrodes) ซึ่งมีขนาดใหญ่ไม่มากปักที่กล้ามเนื้อในส่วนที่มีความผิดปกติ เพื่อบันทึกไฟฟ้าของกล้ามเนื้อทั้งในขณะพักกล้ามเนื้อและเมื่อมีการเกร็งกล้ามเนื้อ การตรวจนี้ใช้ในกรณีที่สงสัยว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงเกิดจากโรคของกล้ามเนื้อหรือเส้นประสาท (โดยมากมักจะตรวจร่วมกับการตรวจ NCS) เช่น โรคกล้ามเนื้ออักเสบ กล้ามเนื้อผิดปกติแต่กำเนิดไขสันหลังฝ่อ เป็นต้น

Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • "BEFAST STROKE" อาการของโรคหลอดเลือดสมอง

  • สายด่วนโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Trac)

  • การตรวจระดับความสามารถทางสติปัญญา (Cognitive testing)

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy