สาระสุขภาพ

25Jun
2016

แมมโมแกรม (Mammogram)

แมมโมแกรม (Mammogram) คือวิธีการตรวจด้วยรังสีเอ็กซเรย์ (X-Rays) ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อค้นหาความผิดปกติที่เต้านม โดยใช้อุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อตรวจเต้านมเท่านั้น สามารถตรวจพบมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ระยะแรกๆ ที่ก้อนมะเร็งยังมีขนาดเล็กเกินกว่าที่คุณหรือแพทย์จะคลำได้ แมมโมแกรม เป็นการตรวจสำหรับหญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป เนื่องจากมีเนื้อเยื่อเต้านมที่เหมาะสมกับการตรวจ ทำให้เห็นภาพได้ชัดเจน และ เมื่อผู้หญิงอายุมากขึ้น ก็จะยิ่งมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้นเรื่อยๆ

แมมโมแกรม (Mammogram) คือวิธีการตรวจด้วยรังสีเอ็กซเรย์ (X-Rays) ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อค้นหาความผิดปกติที่เต้านม โดยใช้อุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อตรวจเต้านมเท่านั้น สามารถตรวจพบมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ระยะแรกๆ ที่ก้อนมะเร็งยังมีขนาดเล็กเกินกว่าที่คุณหรือแพทย์จะคลำได้
 
แมมโมแกรม เป็นการตรวจสำหรับหญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป เนื่องจากมีเนื้อเยื่อเต้านมที่เหมาะสมกับการตรวจ ทำให้เห็นภาพได้ชัดเจน และ เมื่อผู้หญิงอายุมากขึ้น ก็จะยิ่งมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้นเรื่อยๆ
 
   ขั้นตอนการตรวจคร่าวๆคือการให้ผู้รับ การตรวจไปยืนที่ เครื่อง และนำเต้านมวางระหว่างอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นแผ่นตรวจพื้นผิวเรียบ 2 แผ่น และมีการบีบเบาๆ คุณอาจรู้สึกรำคาญหรือปวดเล็กน้อย แต่ใช้เวลากดเต้านมเพื่อการตรวจจริงๆเพียง 2-3 วินาที และใช้เวลาตรวจรวมไม่กี่นาที ใช้ปริมาณรังสีน้อยมาก และแทบไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยในการตรวจ

Digital Mammogram
1. เป็นเครื่องเอ็กซเรย์ชนิดพิเศษ ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับรังสีต่ำ
2. สามารถแยกความแตกต่างของไขมัน และเนื้อเยื่อชนิดต่างๆ ของเต้านมชัดเจน
3. สามารถเห็นเนื้อเยื่อที่เป็นมะเร็ง ระยะเริ่มต้นได้เป็นอย่างดี
4. เป็นเครื่องมือที่ให้ผลถูกต้อง และแม่นยำสูงถึง 90%
5. มีประสิทธิำภาพมากกว่าเเครื่อง Mammogram ที่ใช้ฟิล์ม
 
ข้อดีของเครื่อง Digital Mammogram
 
1. จากการศึกษาเปรียบเทียบ การรับรังสีของผู้รับบริการพบว่า เครื่อง Digital Mammogram นี้สามารถลดปริมาณรังสีลงจากเดิมประมาณ 30-60%
 
2. ลดเวลาในการทำ Mammogram เนื่องจากไม่ต้องคอยเปลี่ยนฟิล์ม เหมือนกับเครื่องชนิดใช้ฟิล์ม สามารถถ่ายภาพต่อเนื่อง ไปได้เลย
 
3. เมื่อทำเสร็จภาพจะไปปรากฏที่หน้าจอของรังสีแพทย์ทันที เพื่ออ่านผลได้เลย เนื่องจากไม่ต้องรอล้างฟิล์ม ลดขั้นตอนทำให้แพทย์อ่านผลเร็วขึ้น และได้ผลเร็วขึ้น
 
4. เนื่องจากข้อมูลของภาพที่ได้เป็นข้อมูล Digital เมื่อมีปัญหาภาพไม่ชัด หรือความขาว/ดำของภาพไม่ได้ระดับ ไม่ ต้องเรียกผู้รับบริการมาถ่ายซ้ำ เหมือนเครื่องแบบใช้ฟิล์ม รังสีแพทย์สามารถปรับ ความชัดเจนได้จากจอได้ตามความต้องการ และรังสีแพทย์ยังสามารถขยายดูส่วนต่างๆ ได้จากจอที่รับภาพมาลด อัตราการกลับมาทำซ้ำ และรับรังสีซ้ำ
 
5. ความคมชัดของภาพที่มากภาพมีมากกว่า สามารถทำให้รังสีแพทย์ สามารถบอกตำแหน่งของจุดที่ มีปัญหาได้ดีขึ้นกว่าเครื่องระบบใช้ฟิล์ม
 
6. ปัญหาเรื่องความเจ็บปวดเต้านมระหว่างการทำ Mammogramจะน้อยมาก เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการกดเต้านม จะค่อยๆ กดลงมาที่บริเวณเต้านม อย่างนุ่มนวลกว่าเครื่องที่ใช้ฟิล์ม
 
7. สามารถตรวจพบมะเร็งเต้านม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าเครื่องชนิดใช้ฟิล์มประมาณ 20-25%
 
8. แพทย์ผู้ตรวจรักษาสามารถ เรียกดูรูปจากหน้าจอในห้องตรวจ โดยไม่ต้องรอดูฟิล์ม (ห้องตรวจที่ศูนย์เต้านม)
 

Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • เครื่องอัลตร้าซาวด์

  • ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 64 Slices CT Scan

  • MRI

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy