สาระสุขภาพ

27Jun
2016

สายด่วนโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Trac)

วัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำให้การ วินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันทำได้เร็วที่สุด ให้ทันช่วงเวลานาทีทอง

วัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำให้การ วินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันทำได้เร็วที่สุด ให้ทันช่วงเวลานาทีทอง (4.5 ชั่วโมงหลังจากเริ่มมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน) เพื่อสามารถให้การรักษาด้วยยาสลายลิ่มเลือดในรายที่มีข้อบ่งชี้และไม่มีข้อ ห้าม เป็นเพิ่มโอกาสหายหรือดีขึ้นจากภาวะทุพพลภาพ โดยความพร้อมของทีมแพทย์และบุคลากรทุกฝ่ายตลอด 24 ชั่วโมง


Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • "BEFAST STROKE" อาการของโรคหลอดเลือดสมอง

  • การตรวจระดับความสามารถทางสติปัญญา (Cognitive testing)

  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง Electroencephalogram (EEG)

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy