สาระสุขภาพ

22Mar
2017

ห่วงเบาหวาน...ด้วยอาหาร(สำหรับผู้มีความเสี่ยงน้อย)

ทำไมต้องกลัวเบาหวาน ?? ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงหรือเบาหวาน ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังต่างๆ

ทำไมต้องกลัว...เบาหวาน(สำหรับผู้มีความเสี่ยงน้อย)?

เพราะทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงหรือโรคเบาหวาน ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังต่างๆ ทำให้เกิดภาวะต่างๆ 

ข้อปฏิบัติลดปัจจัยเสี่ยง...เบาหวาน


 

Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • ห่วงเบาหวาน...ด้วยอาหาร(สำหรับผู้มีความเสี่ยงมาก)

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy