สาระสุขภาพ

08May
2017

ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย

ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายสำหรับผู้ที่มีประกันสังคม

 

Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • แนะนำแพทย์ใหม่ ทพญ.สุดา แซ่เตียว

  • ทำความสะอาดฟัน ด้วยขูดหินปูนและAir Flow

  • Dental plaque หรือ คราบจุลินทรีย์

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy