สาระสุขภาพ

06Dec
2017

เปิดตัวLine@ Healthy Fit

เปิดตัวLine@ Healthy Fit สุขภาพดี..กำลังพอดี เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพรับสิทธิ์แลกของสมนาคุณ

 

Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • ใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. ไม่ต้องสำรองจ่าย

  • ก้าวเข้าสู่ Smart Hospital

  • กิจกรรม 21 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.