สาระสุขภาพ

06Jan
2018

บริจาคโลหิตครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

ประมวลภาพบรรยากาศบริจาคโลหิตครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 เจอกันในครั้งต่อไปนะคะ #BloodDonation

 บริจาคโลหิตครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

ประมวลภาพบรรยากาศบริจาคโลหิตครั้งที่ 3 ประจำปี 2560
เจอกันในครั้งต่อไปนะคะ #BloodDonation


Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • กิจกรรมแจกกล้าไม้ พร้อม น้ำหมักชีวภาพ ให้กับประชาชนในชุมชนโดยรอบโรงพยาบาล

  • กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 46

  • บริจาคโลหิตประจำปี2561 ครั้งที่ 46

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.