สาระสุขภาพ

08Jan
2018

สนับสนุนกิจกรรมเก็บขยะใต้น้ำ จ.สตูล

นพ.อรุณ กิจมหาตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ ร่วมพิธีปล่อยเรือจิตอาสา และมอบยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์เก็บขยะและอุปกรณ์เก็บขยะใต้น้ำ ณ ท่าเรือปากบารา จ.สตูล โดยมีรองนายกบอจ.สตูล สุรอสี ใบกาเด็ม กล่าวเปิดงาน รักษ์ เล ป่า ฟ้า สตูล และให้การต้อนรับ ณ ท่าเรือปากบารา จ.สตูล

 สนับสนุนกิจกรรมเก็บขยะใต้น้ำ จ.สตูล

เปิดแล้ว ฤดูกาลท่องเที่ยวทะเลสตูล!! 
นพ.อรุณ กิจมหาตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ ร่วมพิธีปล่อยเรือจิตอาสา และมอบยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์เก็บขยะและอุปกรณ์เก็บขยะใต้น้ำ ณ ท่าเรือปากบารา จ.สตูล โดยมีรองนายกบอจ.สตูล สุรอสี ใบกาเด็ม กล่าวเปิดงาน รักษ์ เล ป่า ฟ้า สตูล และให้การต้อนรับ ณ ท่าเรือปากบารา จ.สตูล

งานนี้จิตอาสาและเจ้าหน้าที่ กว่า 800 ชีวิต มุ่งไปเพื่อให้สตูล หาดสวย น้ำใส ประทับแก่นักท่องเที่ยว

 

Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • กิจกรรมแจกกล้าไม้ พร้อม น้ำหมักชีวภาพ ให้กับประชาชนในชุมชนโดยรอบโรงพยาบาล

  • กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 46

  • บริจาคโลหิตประจำปี2561 ครั้งที่ 46

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.