สาระสุขภาพ

18Jan
2018

เบาหวานขึ้นตาคืออะไร

ผู้ป่วยที่มีเบาหวานขึ้นตาส่วนใหญ่มักไม่มีอาการผิดปกติอะไรจนกว่าโรคจะเป็นมากแล้ว และเมื่อเป็นมากก็มักจะลุกลามจนสายเกินกว่าจะแก้ไข

 เบาหวานขึ้นตาคืออะไร

เบาหวานขึ้นตา คือโรคตาที่พบในผู้ป่วยเบาหวานซึ่งทำให้ตาบอดหรือสายตาพิการได้ พบมากคนที่ควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดี

เบาหวานขึ้นตามีอาการแสดงอย่างไร

ผู้ป่วยที่มีเบาหวานขึ้นตาส่วนใหญ่มักไม่มีอาการผิดปกติอะไรจนกว่าโรคจะเป็นมากแล้ว และเมื่อเป็นมากก็มักจะลุกลามจนสายเกินกว่าจะแก้ไข ดังนั้นจึงควรจะกันไว้ดีกว่าแก้  คือตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นตาเป็นประจำสม่ำเสมอตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยวิธีนี้แพทย์จะสามารถที่จะป้องกันภาวะตาบอดสายตาพิการของคุณได้

อาการแสดงของเบาหวานขึ้นตาได้แก่
• ตามัว
• มองเห็นจุดดำลอยไปมาในตา
• เห็นภาพตรงกลางผิดปกติเวลาอ่านหนังสือหรือขับรถ
• แยกแยะสีได้ลำบาก

 การตรวจเบาหวานขึ้นตาทำอย่างไร
 ทำได้สองวิธีคือ
• ตรวจตาแบบขยายม่านตา
 ก่อนตรวจท่านจะได้รับยาหยอดตา เพื่อให้ม่านตาขยาย เพื่อให้แพทย์ดูส่วนต่างๆด้านในของลูกตาได้ชัดเจน อวัยวะนี้เรียกว่าจอประสาทตา เป็นตำแหน่งที่เกิดเบาหวานขึ้นตา
• การถ่ายภาพจอประสาทตา คือการถ่ายภาพจอประสาทตาของท่านด้วยกล้องถ่ายภาพชนิดพิเศษเพื่อส่งไปให้แพทย์แปลผล วิธีนี้เหมาะกับผู้ที่ไม่เคยมีเบาหวานขึ้นตาหรือความผิดปกติทางตามาก่อน หรือผู้ที่ไม่อาจเข้าถึงจักษุแพทย์ได้
 ถ้าการตรวจขยายม่านตาหรือการถ่ายภาพจอประสาทตาพบความผิดปกติ แพทย์อาจส่งตรวจวิเคราะห์อื่นๆเพิ่มเติม

 ผู้ป่วยที่มีเบาหวานควรได้รับการตรวจตาเป็นประจำสม่ำเสมอถ้ามีเบาหวานขึ้นตาแล้วควรจะตรวจอย่างน้อยปีละครั้งหรือมากกว่า ถ้ายังไม่มีเบาหวานขึ้นตาอาจตรวจทุกสองถึงสามปี หรือตามแพทย์แนะนำ
• ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1 ควรตรวจตาประจำปีครั้งแรกหลัง 3-5 ปี หลังจากได้รับการวินิจฉัยโรคเบาหวานครั้งแรก
• ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2 ควรได้รับการตรวจตาครั้งแรกเมื่อเริ่มวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน

 ควรพบแพทย์เมื่อไหร่

 เมื่อท่านพบว่าสายตามัวลงมองเห็นจุดดำในตาควรพบจักษุแพทย์โดยเร็วที่สุด

 เบาหวานขึ้นตารักษาอย่างไร

 เมื่อเริ่มมีเบาหวานขึ้นตาแบบไม่รุนแรง ให้รักษาระดับน้ำตาล และความดันโลหิตให้ใกล้เคียงปกติให้มากที่สุดไม่จำเป็นต้องรักษาอย่างอื่นเพิ่มเติม วิธีนี้จะชะลอความรุนแรงของโรคได้
 เบาหวานขึ้นจอตาที่เป็นมากแล้วรักษาด้วยวิธี
• ฉายแสงเลเซอร์ แสงเลเซอร์จะทำให้หน่อหลอดเลือดอ่อนที่งอกผิดปกติในจอประสาทตาฝ่อลง
• ผ่าตัด ในกรณีที่เส้นเลือดฝอยในจอตาแตก ทำให้มีเลือดออกในน้ำวุ้นตา หรือ มีพังผืดที่จอตา จอตาลอก
• ฉีดยา ใช้ในกรณีที่จอประสาทตาบวมตรงจุดมองชัดสำหรับจะงับการจะเจริญเติบโตของหลอดหลอดเลือดอ่อนทำให้จอตายุบบวมลง

 การป้องกันเบาหวานขึ้นจอตาทำได้หรือไม่
 ทำได้โดยรักษาระดับน้ำตาลและระดับความดันโลหิตให้ใกล้เคียงปกติให้มากที่สุดและควบคุมระดับไขมันในเลือดด้วย

Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • สุขภาพตากับเด็กยุคดิจิตอล

  • โรคต้อหิน ภัยเงียบที่ทำลายการมองเห็น

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy