สาระสุขภาพ

13Jun
2018

โรคมือ เท้า ปาก ภัยเงียบที่มาพร้อมกับหน้าฝน

รู้ทันโรค ป้องกัน ง่ายกว่ารักษา

Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • ใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. ไม่ต้องสำรองจ่าย

  • ก้าวเข้าสู่ Smart Hospital

  • กิจกรรม 21 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.