สาระสุขภาพ

17Aug
2018

"BEFAST STROKE" อาการของโรคหลอดเลือดสมอง

อาการของโรคหลอดเลือดสมอง เมื่อมีอาการดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่ง "รีบไปโรงพยาบาล" โดยเร็วที่สุด

"BEFAST" อาการของโรคหลอดเลือดสมอง เมื่อมีอาการดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่ง "รีบไปโรงพยาบาล" โดยเร็วที่สุดShare With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • สายด่วนโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Trac)

  • การตรวจระดับความสามารถทางสติปัญญา (Cognitive testing)

  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง Electroencephalogram (EEG)

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy