สาระสุขภาพ

10Oct
2018

ใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. ไม่ต้องสำรองจ่าย

ใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. ไม่ต้องสำรองจ่าย คุ้มตรองสูงสุด 80,000 บาท

Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • ก้าวเข้าสู่ Smart Hospital

  • กิจกรรม 21 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

  • โปรแกรมตรวจสุขภาพ Proud of Me

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.