สาระสุขภาพ

10Oct
2018

ใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. ไม่ต้องสำรองจ่าย

ใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. ไม่ต้องสำรองจ่าย คุ้มครองสูงสุด 80,000 บาท


Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • กิจกรรมห้องเรียนคุณแม่ "การตั้งครรภ์ และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในขณะตั้งครรภ์"

  • ตรุษจีนปีนี้ ส่งมอบความโชคดี (Happy Chinese New Year 2019 )

  • การเตรียมผู้ป่วยเด็กก่อนการผ่าตัดสำหรับโรคทางศัลยกรรมที่ไม่ฉุกเฉิน

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.