สาระสุขภาพ

29Nov
2018

สุขใจ...กลับบ้านก่อนเที่ยง

สำหรับผู้ป่วยในสุขภาพดี ที่สามารถกลับบ้านได้ก่อนเที่ยง...รับทันทีของที่ละลึกสุดเลิฟ

 

Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • บายใจ...ใช้สิทธิ์ข้าราชการได้แล้ว

  • อย่าให้ "มะเร็ง" เข้าใกล้

  • ใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. ไม่ต้องสำรองจ่าย

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.