สาระสุขภาพ

07Mar
2019

ทองเอง๒๒๐๐ มาแล้วจ้า

มาแล้วตามคำเรียกร้องโปรแกรมตรวจสุขภาพ ทองเอก ๒๒๐๐ บาท และกิจกรรมมากมาย ณ โรงหมอกรุงเทพหาดใหญ่

   


 

Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • กิจกรรมห้องเรียนคุณแม่ "การตั้งครรภ์ และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในขณะตั้งครรภ์"

  • อาการแหวะนมและโรคกรดไหลย้อนในเด็ก (Regurgitation and Gastro-esophageal Reflux Disease (GERD) in Childhood)

  • การเตรียมผู้ป่วยเด็กก่อนการผ่าตัดสำหรับโรคทางศัลยกรรมที่ไม่ฉุกเฉิน

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.