สาระสุขภาพ

27May
2019

การเตรียมตัวตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท Seafarer Malaysia

การเตรียมตัวตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท Seafarer Malaysia

การเตรียมตัวตรวจสุขภาพคนประจำเรือ (Seafarer Malaysia)

-งดน้ำงดอาหารก่อนมารับการตรวจ 8-12 ชั่วโมง

-พักผ่อนให้เพียงพอ

-หากมีอาการเจ็บป่วย ควรรับการรักษาให้หายก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

-กรณีที่มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง ให้นำยาประจำตัวมาด้วย

-กรณ๊ที่มีโรคประจำตัวอื่นๆ หากติดตามอาการอยู่ ควรนำประวัติการรักษาพร้อมใบรองแพทย์มาด้วย

-กรณีมีตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดัง 12 ชั่วโมงก่อนมารับการตรวจ และหากมีอาการเป็นหวัด/คัดจมูก/หูอื้อ/หูอักเสบ ควรรับการรักษาให้หายก่อนมารับการตรวจ

-กรณีมีตรวจสมรรถภาพการมองเห็น(ตรวจตาอาชีวอนามัย) ผู้รับบริการที่มีปัญหาเรื่องสายตา กรุณานำแว่นตามาด้วย

 

แพทย์ผู้ออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ 

 
นพ.อังกูร  นพคุณภูษิต 
(ออกตรวจ วันอังคาร-เสาร์) 
 พญ.ฐิติมา จันทบุรี
(ออกตรวจ วันจันทร์-เสาร์)
 
 

Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • การเตรียมตัวตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท Seafarer

  • การเตรียมตัวตรวจสุขภาพนักงานบริษัทปิโตนาส(PETRONAS)

  • การเตรียมตัวตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท Oil & Gas UK

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.