สาระสุขภาพ

05Sep
2019

แนะนำแพทย์ใหม่ พญ. วีรวดี ธรรมธาดา

แนะนำแพทย์ใหม่ พญ. วีรวดี ธรรมธาดา สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป - ตจวิทยา (ผิวหนังและความงาม)

Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • เรื่องสิวๆ กับเรื่องที่สาวๆมักกลุ้มใจ เพื่อรับมือป้องกัน และรักษาสิวอย่างถูกวิธี

  • เป็นผู้ใหญ่แล้วทำไมยังเป็นสิว

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy