สาระสุขภาพ

06Sep
2019

เรื่องสิวๆ กับเรื่องที่สาวๆมักกลุ้มใจ เพื่อรับมือป้องกัน และรักษาสิวอย่างถูกวิธี

เป็นโรคที่พบบ่อยและเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์ สิวเป็นโรคที่มีการอักเสบของหน่วยรูขนและต่อมไขมัน โดยมากเป็นบริเวณหน้า คอ และลำตัวส่วนบน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เต็มไปด้วยต่อมไขมันขนาดใหญ่

เรื่องสิวๆ กับเรื่องที่สาวๆมักกลุ้มใจ เพื่อรับมือป้องกัน และรักษาสิวอย่างถูกวิธี

 
แพทย์หญิงวีรวดี ธรรมธาดา แพทย์สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป-ตจวิทยา กล่าวว่า สิวเป็นโรคที่พบบ่อยและเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์ สิวเป็นโรคที่มีการอักเสบของหน่วยรูขนและต่อมไขมัน โดยมากเป็นบริเวณหน้า คอ และลำตัวส่วนบน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เต็มไปด้วยต่อมไขมันขนาดใหญ่ พบบ่อยในวัยรุ่น และมักหายไปในช่วงอายุ 20-30 ปี แต่บางคนอาจเป็นเรื้อรัง  จนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ทั้งนี้ขึ้นกับปัจจัยที่ทำให้เกิดสิวและประวัติสิวในครอบครัว โดยมีเพียงร้อยละ 15 ที่เป็นสิวอักเสบชนิดรุนแรง


สาเหตุของการเกิดสิว

1. การอุดตันในรูขุมขน
2. การสร้างไขมันเพิ่มขึ้นจากต่อมไขมัน
3. การเพิ่มจำนวนของเชื้อ Propionibacterium acnes (P. acne)
4. การอักเสบ

การรักษาสิว

1. ลดการอุดตันของรูขุมขนด้วยยาที่มีฤทธิ์ละลายสิว
2. ลดจำนวนเชื้อ P. acne ด้วยยาต้านจุลชีพ 
3. ลดการสร้างไขมันจากต่อมไขมันด้วยยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมหรืออนุพันธ์ของวิตามินเอชนิดรับประทาน
4. ใช้ยาที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ

  แพทย์หญิงวีรวดี ธรรมธาดา แพทย์สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป-ตจวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า     ควรวินิจฉัยแยกโรคสิวจาก การอักเสบของรูขุมขน รอยโรคที่คล้ายสิว สิวที่เกิดจากยาหรือการสัมผัสสารเคมี และโรคทางกายอื่นๆ ที่พบสิวแนอาการแสดงร่วม เช่น ภาวะถุงน้ำรังไข่ ภาวะฮอร์โมนเพศชายเพิ่มสูงขึ้น เป็นต้น หลังการรักษาสิวจะเริ่มดีขึ้นในเวลาประมาณ 3 เดือน และ จะดีขึ้นมากในเวลา 4-8 เดือน หลังจากรักษาจนอาการสิวดีขึ้น ควรแนะนำผู้ป่วยให้ใช้ยาต่อเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ ท่านใดมีปัญหาสุขภาพผิวสามารถเข้ารับคำปรึกษาได้ที่ แผนกผิวหนัง โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ โทร.1719


 
 

Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • แนะนำแพทย์ใหม่ พญ. วีรวดี ธรรมธาดา

  • เป็นผู้ใหญ่แล้วทำไมยังเป็นสิว

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy