สาระสุขภาพ

26Sep
2019

กิจกรรม Workshop "EF ดี เด็กไทยมีสุข"

กิจกรรม Workshop "EF ดี เด็กไทยมีสุข" เพื่อฝึกทักษะการจัดการอารมณ์ และศิลปะเพื่อการเข้าใจตนเอง

Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • นาทีทอง BHH Healthy Festival

  • แบบประเมินอาการปัสสาวะผิดปกติจากต่อมลูกหมากโต

  • บริการค่าห้องพักผู้ป่วยในลด 50%

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.