สาระสุขภาพ

12Oct
2019

October Pink มะเร็งเต้านม ..ภัยเงียบใกล้ตัว

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมรับเลย.. กระเป๋าสุดชิคจาก Women's Health Club

 

Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • แนะนำวิธีการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมด้วยตนเอง

  • มะเร็งเต้านม รู้เร็ว รักษาได้

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.