สาระสุขภาพ

02Mar
2020

โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ หากท่านมีอาการดังต่อไปนี้

โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ หากท่านมีอาการดังต่อไปนี้และมีประวัติเดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • แบบประเมินอาการปัสสาวะผิดปกติจากต่อมลูกหมากโต

  • บริการค่าห้องพักผู้ป่วยในลด 50%

  • ชวนใช้ถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.