สาระสุขภาพ

23Mar
2020

Med @ Home เปิดให้บริการ ส่งยาให้ผู้ป่วยที่บ้าน

Med @ Home เปิดให้บริการแล้ว ส่งยาให้ผู้ป่วยที่บ้าน

Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • ขั้นตอนการแจ้งผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19

  • บริการ Check-Up For You อยู่บ้านก็พบแพทย์ได้

  • ป้องกันดูแลตัวเองอย่างไร ? จาก COVID-19

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.