สาระสุขภาพ

10Feb
2022

ข้อควรรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุ 5-11 ปี

ข้อควรรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุ 5-11 ปี

 
ถาม: วัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ 5-11ปี ใช้ชนิดและปริมาณเหมือนกับวัคซีนเด็กไฟเซอร์เด็กอายุ 12 ปีหรือไม่
ตอบ: ใช้ชนิดและปริมาณไม่เหมือนกัน เพราะเป็นสูตรเฉพาะสำหรับเด็กวัคซีนเด็กอายุ 5-11 ปี

 
ถาม: วัคซีนซิโนแวคและซิโนฟาร์ม ในเด็กอายุ 6ปีขึ้นไป ใช้ชนิดและปริมาณเหมือนกับวัคซีนเด็กซิโนแวคและซิโนฟาร์มเด็กอายุ 12 ปีหรือไม่
ตอบ: ใช้ชนิดและปริมาณเหมือนกัน

ถาม: วัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ 5-11ปี  เว้นระยะระหว่างเข็มแรก และเข็ม2 นานเท่าไร
ตอบ: เว้นระยะจากเข็มแรก 8 สัปดาห์ หรือ 2 เดือน

ถาม: วัคซีนซิโนแวคและซิโนฟาร์ม ในเด็กอายุ 6ปีขึ้นไป เว้นระยะระหว่างเข็มแรก และเข็ม2 นานเท่าไร
ตอบ: เว้นระยะจากเข็มแรก 1 เดือน

ถาม: เตรียมตัวอย่างไรก่อนฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 5-11 ปี
ตอบ: พักผ่อนให้เพียงพอ ก่อนฉีดจะได้รับการคัดกรองจากพยาบาล หากมีไข้ ร่างกายอ่อนเพลีย หรือมีโรคประจำตัวอาการรุนแรงขึ้น อาการไม่คงที่ จะให้ชะลอการฉีดออกไปก่อนประมาณ 2 สัปดาห์
 
ถาม: ควรดูแลเด็กอายุ 5-11 ปี หลังฉีดวัคซีนโควิด-19อย่างไร?
ตอบ: หลังฉีดพักสังเกตอาการ 30 นาที เมื่อกลับบ้านแล้วไม่ควรออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่ใช้แรง 1 สัปดาห์ โดยปกติอาการข้างเคียงที่พบหลังฉีด ส่วนมากไม่รุนแรงและหายเองใน 1-2 วัน ได้แก่ ไข้ หนาวสั่น, ปวดบวม รอยแดง บริเวณที่ฉีด, ปวดหัว, ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ และอ่อนเพลีย หรือมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์เพื่อประเมินอาการ

ถาม: ภาวะแทรกซ้อนด้านหัวใจ หลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ 5-11 ปี มีโอกาสเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใด
ตอบ: ผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 5-11 ปี จากข้อมูลสหรัฐอเมริกาที่ฉีด 9 ล้านคน อาจพบอาการปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด อาการไข้น้อยกว่าเด็กโต แต่อาการทั้งหมดหายได้ใน 2 วัน อาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบพบ 11 คน แต่ไม่รุนแรง และรักษาหายทั้งหมด

ถาม: อาการผิดปกติใดที่ต้องพบแพทย์ หลังฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 5-11 ปี
ตอบ: อาการผิดปกติกลุ่มโรคหัวใจในช่วง 2-7 วันหลังฉีดได้แก่ เจ็บหน้าอก หายใจเร็ว เหนื่อยง่าย ใจสั่น และ กลุ่มอาการอื่น ๆ คือ ไข้สูงมากกว่า 39 องศาเซลเซียส ปวดศีรษะรุนแรง อาเจียน กินไม่ได้ ซึมหรือไม่รู้สึกตัว
 
ถาม: หากเข็มแรกฉีดตอนอายุ 11 ปี 11 เดือน เข็ม 2 อายุเกิน 12 ปี จะต้องรับวัคซีนสูตรไหน
ตอบ: รับเป็นวัคซีนสูตรเดิม เด็กอายุ 5-11 ปี

ถาม: วัคซีนในเด็กอายุ 5-11ปี รพ.ฉีดในเด็กกลุ่มไหน 
ตอบ: โรงพยาบาลจะเริ่มฉีดในเด็กกลุ่ม 7 โรคเรื้อรังก่อน คือ
1. โรคอ้วน (BMI>35) หรือโรคอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น
2. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้ง หอบหืด ที่มีอาการรุนแรง 
3. หัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมองและโรคลมชัก
4. โรคไตวายเรื้อรัง
5. โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
6. โรคเบาหวาน
7. กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมถึงกลุ่มอาการดาวน์, เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทรุนแรง และเด็กที่มีพัฒนาการช้า 
(การฉีดวัคซีนเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ปกครอง)
 
 


ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565


 
 

 
 

Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • คำแนะนำในการดูแลตัวเองที่บ้าน

  • BHH Home Isolation

  • ลมรั่วในเยื่อหุ้มปอดที่ไม่เกิดจากอุบัติเหตุ รักษาได้ด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง (Primary spontaneous pneumothorax)

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy