บริการทางการแพทย์

ข้อมูลทั่วไป
ศูนย์โรคหัวใจ  โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่เป็นศูนย์หัวใจที่ทันสมัยครบวงจรมากที่สุดในภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วยคลินิกหัวใจ ที่รองรับการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ แบบผู้ป่วยนอกวันละ 100 คน  ห้องสวนหลอดเลือดหัวใจ 1 ห้อง ห้องผ่าตัดหัวใจ 1 ห้อง พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ดูแลด้วยแพทย์อายุรกรรมหัวใจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการสวนหัวใจ และทีมแพทย์ผ่าตัดหัวใจ อีกทั้งทีมงานที่ได้รับการอบรมและฝึกฝนเป็นพิเศษในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ นอกจากนี้ยังมีหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยวิกฤตได้รวม 17 เตียง  มีหน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหัวใจหลังรับการขยายหลอดเลือดหรือหลังผ่าตัดหัวใจ ที่จะให้การดูแลหลังผ่าตัดอย่างถูกวิธี โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเฉพาะทางโรคหัวใจ และทีมงานที่จัดตั้งขึ้นเฉพาะ เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจ เราจึงพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจอย่างครบวงจรนับตั้งแต่ การตรวจรักษาในระยะเริ่มต้น จนถึงการรักษาขั้นสูงที่มีความละเอียดซับซ้อนยิ่งขึ้น
บริการต่างๆ
การบริการวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจด้วยเครื่องมือดังนี้
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test)
การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography)
การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหาร (Transesophageal Echocardiography)
การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจตลอด 24 ชั่วโมง (24 Hours Holter Monitoring)
การตรวจระบบประสาทอัตโนมัติหัวใจด้วยเตียงปรับระดับ (Tilt Table Test)
การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย และการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Exercise Stress Echocardiography)
การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการกระตุ้นด้วยยา (Dobutamine Stress Echocardiography)
การฉีดสีดูเส้นเลือดหัวใจ (Coronary Angiogram)
การฉีดสีและขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนและขดลวด (Percutaneous Coronary Invention) (Click)
การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร (Permanent Pacemaker)

การผ่าตัดหัวใจนอกจากนี้ยังมี “สายด่วนโรคหัวใจ” (Chest Pain Pathway) ซึ่งเป็นบริการฉุกเฉินสำหรับการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจให้รอดพ้น จากอาการหัวใจวาย เฉียบพลัน และภาวะวิกฤติอื่นๆ เกี่ยวกับโรคหัวใจ

 บริการต่างๆ
1. เราดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งแพทย์ประจำ และแพทย์ที่ปรึกษาอย่างครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งประกอบด้วย
อายุรแพทย์โรคหัวใจ 
อายุรแพทย์โรคหัวใจผู้เชี่ยวชาญด้านการสวนหลอดเลือดหัวใจ 
ศัลยแพทย์ทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด 
วิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดมยาในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ดูแลกายภาพบำบัดผู้ป่วยหลังผ่าตัด
 
2. กุมารแพทย์โรคหัวใจ
3. ทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการฝึกฝนอย่างดีเยี่ยม เพื่อดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะ 
4. ระบบการทำงานประสานกันเป็นทีม เพื่อวางแผนการรักษา และติดตามความคืบหน้าของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
5. บริการตรวจรักษาแบบผู้ป่วยนอก โดยอายุรแพทย์โรคหัวใจทุกวัน
6. Chest Pain Pathway ระบบทางด่วนสำหรับช่วยชีวิตผู้มีอาการเจ็บหน้าอกจากโรคหัวใจ ตลอด 24 ชั่วโมง
7. รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจ ตลอด 24 ชั่วโมงพร้อมแพทย์หัวใจออกไปพร้อมรถพยาบาล กรณีเรียก รับ-ส่ง ผู้ป่วยมีภาวะฉุกเฉินทางโรคหัวใจ
8. หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต รวม 17 เตียง
9. หอพักผู้ป่วยดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ รวม 30 เตียง
10. โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ
11. ศูนย์กลางความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์หัวใจกับผู้รับบริการในการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคหัวใจ และผู้ที่ต้องการป้องกันไม่ให้เป็นโรคหัวใจในอนาคต
12. มั่นใจด้วยคุณภาพการบริการระดับมาตรฐาน HA / HPH
13. รังสีร่วมรักษา 
 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ภาพ และ วีดีโอวิชาการ
บทความที่มีประโยชน์

ทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายร่วมกับการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง

การตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจขณะพัก เพื่อดูว่าเมื่อเราออกกำลังกาย กล้ามเนื้อหัวใจยังทำงานได้ดีหรือไม่

ทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการใช้ยากระตุ้น (Dobutamine Stress Echocardiography: DSE)

เป็นการตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะที่หัวใจทำงานมากกว่าปกติ โดยการให้ยา dobutamine เป็นตัวกระตุ้น

การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจตลอดเวลา 24 ชั่วโมง (24 Hours Holter Monitoring)

คือการติดเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง เพื่อประเมินภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือไม่

ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหาร (Transesophageal Echocardiography: TEE)

เป็นการตรวจหัวใจจากด้านในของทางเดินอาหาร

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography: ECHO)

เป็นการใช้คลื่นความถี่สูง ส่งไปยังบริเวณหัวใจ แล้วรับเสียงที่สะท้อนกลับมา

การตรวจระบบประสาทอัตโนมัติหัวใจด้วยเตียงปรับระดับ (Tilt Table Test)

เป็นการตรวจพิเศษที่ใช้ทดสอบในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเป็นลมหมดสติ ซึ่งอาจจะมาจากปัญหาทางด้านหัวใจหรือความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติ

การทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน ( Exercise Stress Test : EST)

เป็นการตรวจสมรรถภาพของหัวใจ โดยให้ผู้ป่วยออกกำลังด้วยการเดินสายพาน เพื่อทดสอบว่าเมื่อหัวใจทำงานหนักขึ้น

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography : EKG)

เป็นการตรวจทางการแพทย์อย่างหนึ่งเพื่อดูกิจกรรมทางไฟฟ้าของหัวใจตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่งด้วยการรับสัญญาณไฟฟ้า

ศูนย์โรคหัวใจ เปิดให้บริการ วันจันทร์ - อาทิตย์ 07.00 - 17.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy