บริการทางการแพทย์

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ให้บริการดูแล วินิจฉัย รักษา ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางและอุปกรณ์ที่       ทันสมัย พร้อมข้อมูลวิชาการทางการแพทย์มากมาย

อาการของผู้ป่วยที่ควรพบอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ปวดท้อง
กลืนอาหารแล้วเจ็บคอ ทรวงอก มีฝ้าขาวในปาก
กลืนอาหารลำบาก กลืนติดในทรวงอก
รู้สึกมีก้อนบริเวณกลางคอ มีก้อนค้างในขณะกลืน
สะอึกบ่อยๆ
แสบร้อนลำคอ กลางอก ลิ้นปี่
เรอบ่อย สำรอกอาหารน้ำย่อยที่มีรสเปรี้ยวหรือขมในลำคอ
คลื่นไส้ อาเจียน
ท้องเสีย ท้องผูก ท้องอืด แน่นท้อง จุกเสียดท้อง อาหารไม่ย่อย ท้องโตขึ้น
ตาเหลือง ตัวเหลือง
ตับอักเสบ ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ เอ หรือ บี
ส่องกล้องวางสายให้อาหารทางหน้าท้อง
ตับโต ตับแข็ง ม้ามโต
มะเร็งหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ตับ ทางเดินน้ำดี ตับอ่อน ลำไส้
ตรวจคัดกรองมะเร็งทางเดินอาหาร
มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งทางเดินอาหาร
ติ่งเนื้องอกในลำไส้
นิ่วในถุงน้ำดี ทางเดินน้ำดี ถุงน้ำดีอักเสบ
เบื่ออาหาร น้ำหนักลด
โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
โรคกระเพาะอาหาร
โรคกรดไหลย้อน
ไขมันสะสม เกาะ หรือ พอกในตับ
ท้องมาน น้ำในช่องท้อง
โรคพยาธิในทางเดินอาหาร
ลำไส้แปรปรวน
คลำได้ก้อนในท้อง
กลืนสิ่งแปลกปลอมลงในหลอดอาหาร กระเพาอาหาร
ท้องเสีย เพลีย ปวดท้องรุนแรง
อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายอุจจาระเป็นเลือดแดง หรือ ถ่ายอุจจาระสีดำมีกลิ่นเหม็น
กลืนกรด ด่าง น้ำยาล้างห้องน้ำ
ลำไส้ตีบแคบ
บริการต่างๆ
 เทคโนโลยีล้ำสมัยของศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

•  การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง
การตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร, ลำใส้เล็กและลำใส้ใหญ่โดยการกลืนแป้งแบเรียม/สวนแป้งแบเรียม (Barium Study)
การตรวจช่องท้องโดยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Abdomen)
•   การตรวจช่องท้องโดยใช้เครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI Abdomen)
การส่องกล้องเพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น : Esophagogastroduodenoscopy (EGD)
การส่องกล้องเพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคลำไส้ใหญ่ (colonoscopy)
การส่องกล้องเพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย, ริดสีดวงทวารหนัก (Sigmoidoscopy)
การตรวจกายวิภาคศาสตร์ของท่อทางเดินน้ำดีและท่อตับอ่อนด้วยเครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRCP) หรือ ใช้เครื่องตรวจอัลตร้าซาวด์ ผ่านการส่องกล้อง endoscopic ultrasound (EUS) และการส่องกล้องตรวจพร้อมทั้งรักษาโรคทางเดินท่อน้ำดีและท่อตับอ่อนด้วย Endoscopic retrograde cholangiopancreatography ( ERCP )
การตัดเนื้องอกขนาดเล็กในกระเพาะอาหาร ลำไส้เล็กส่วนต้น ลำไส้ใหญ่ โดยผ่านการส่องกล้องทางเดินอาหาร เพื่อป้องกันการกลายพันธุ์เป็นมะเร็ง : Endoscopic polypectomy
การใส่สายให้อาหารผ่านผิวหนังหน้าท้องเข้าสู่กระเพาะอาหารโดยการส่องกล้องเพื่อหลีกเลี่ยงการผ่าตัดใหญ่ (Percutaneous endoscopic gastrostomy tube placement : PEG)
การรักษาอาการตกเลือดหรือป้องกันการตกเลือดจากโรคเส้นเลือดโป่งพองในหลอดอาหารและกระเพาะอาหารโดยการรัดหรือฉีดยาที่เส้นเลือดขอดโดยผ่านการส่องกล้อง (Endoscopic variceal ligation : EVL, Endoscopic sclerosing therapy : EST)
รักษาภาวะตกเลือดในทางเดินอาหาร โดยหยุดเลือดออกผ่านการส่องกล้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการผ่าตัดใหญ่ (Endoscopic treatment for gastrointestinal bleeding)
ตรวจหาเชื้อโรคแบคทีเรีย Helicobacter pylori (H. pylori) ในกระเพาะอาหาร ด้วยวิธีการตรวจผ่านทางลมหายใจ Urea breath test (13C-UBT )
แคปซูลตรวจบันทึกภาพและวินิจฉัยโรคลำไส้เล็ก (Video capsule endoscopy : VCE)
ส่องกล้องตรวจลำไส้เล็ก (Enteroscopy)
ตรวจคัดกรองติ่งเนื้องอกและมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยเครื่องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CTC : CT colonoscopy หรือ Virtual colonoscopy)
ตรวจคัดกรองเนื้องอกและมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยการตรวจอุจจาระ (Fecal imminochemical test : FIT)
ตรวจวินิจฉัยโรคตับด้วยโปรแกรมตับสมบูรณ์
วินิจฉัยชนิดของเนื้องอกในตับโดยการทำ Percutaneous liver biopsy
ตรวจวัดความยืดหยุ่นของตับ (Fibroscan)
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
นพ. จารุทัศน์ กาญจนะพันธ์

นพ. จารุทัศน์ กาญจนะพันธ์

อายุรกรรมทั่วไป - โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

นพ. ทีปวิทย์ วิถีรุ่งโรจน์

นพ. ทีปวิทย์ วิถีรุ่งโรจน์

อายุรกรรมทั่วไป - โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

รศ.นพ. ธีระ พิรัชวิสุทธิ์

รศ.นพ. ธีระ พิรัชวิสุทธิ์

อายุรกรรมทั่วไป - โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ภาพ และ วีดีโอวิชาการ
บทความที่มีประโยชน์

ค้นหาหรือรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ รู้ไว้เตือนใจ

มะเร็งลำไส้ใหญ่ รู้เร็ว รักษาได้

การตรวจค้นหามะเร็งลำไส้ใหญ่

การตรวจค้นหาคือวิธีป้องกันมะเร็งที่ดีที่สุด

สัญญาณเตือน มะเร็งลำไส้ใหญ่

เรามาดูกันว่าใครบ้างที่ควรตรวจค้นหามะเร็งลำไส้ใหญ่

The Role of Simethicone in Functional Dyspepsia.

Functional dyspepsia (FD), a disorder, thought to originate from the gastroduodenum, is one of the most common final diagnosis in patients presenting with chronic dyspeptic symptoms. อ้างอิง:: https://www.impa-lk.org/(หาเนื้อหาจาก newsletter 2017 June)

โรคกรดไหลย้อนขึ้นมาที่คอและกล่องเสียง

โรคกรดไหลย้อนขึ้นมาที่คอและกล่องเสียง หรือที่นิยมเรียกสั้นๆ ว่าโรค LPR หมายถึงโรคที่มีอาการผิดปกติทางลำคอและกล่องเสียงซึ่งเกิดขึ้นจากฤทธิ์ระคายเคืองของน้ำกรดและน้ำย่อยจากกระเพาะอาหาร

ภาวะตับอักเสบชนิดรุนแรงจากแอลกอฮอล์: อาการ วิธีวินิจฉัย และแนวทางการรักษา

โรคตับจากแอลกอฮอล์(Alcoholic liver disease; ALD) เป็นโรคที่พบได้บ่อยในประชากรทั่วโลกโดยเฉพาะในทวีปยุโรปอเมริกาและเอเชียจากข้อมูลทางระบาดวิทยาของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยพบว่า แอลกอฮอล์ยังคงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการอักเสบ เรื้อรังจนนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายต่อร่างกายได้หลายอย่าง

โรคและภาวะแทรกซ้อน จากการติดเชื้อ แบคทีเรีย H. pylori ในกระเพาะอาหาร และวิธีการตรวจพิสูจน์เชื้อ

เชื้อ H. pylori เป็นเชื้อแบคทีเรียขนาดเล็กมีรูปร่างเป็นcurvilinear gram negative bacilli จะแพรเชื้อโดยผ่านทางอาหารและน้ำดื่ม เป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังสามารถแพร่เช้ือได้ด้วยวิธีจากคนสู่คน

โรคแผลในกระเพาะอาหาร: อาการ วิธีวินิจฉัย และแนวทางการรักษา

โรคแผลในกระเพาะอาหารจัดเป็นโรคหรือสาเหตุที่พบได้บ่อยในผู้ที่มีอาการปวดท้องบริเวณกระเพาะอาหารแบบชนิด organic dyspepsia1จากข้อมูลการสำรวจพบว่า ทุก ๆ 100 รายจะพบ

The Role of Simethicone in Upper Gastrointestinal Endoscopy and Functional Dyspepsia

Nowadays, the esophagogastroduodenoscopy (EGD) still remains, not only the standard diagnostic test for the upper gastrointestinal (UGI) tract diseases,

โรคกรดไหลย้อน: อาการ วิธีวินิจฉัย และแนวทางการรักษา

ปัจจุบันโรคกรดไหลย้อนยังคงเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากในเวชปฏิบัติ จากข้อมูลการสำรวจประชากรหลายทวีปทั่วโลกพบว่าในประชากรทุกๆ 100 คน จะมีผู้ที่ป่วยเป็นโรค กรดไหลย้อนได้ตั้งแต่ 3-33 คน

แนวทางการดูแลรักษาวัณโรคในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

วัณโรคเป็นโรคติดเชื้อที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยเฉพาะผู้ป่วยไตวายที่ต้องฟอกไตระยะยาวหรือได้รับการผ่าตัด ปลูกถ่ายไตโดยมีปัจจัยเสี่ยงที่สําาคัญคือสภาวะภูมิคุ้มกันที่บกพร่อง ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่เป็นวัณโรคปอดนั้นพบว่าร้อยละ 38 - 80 ของผู้ป่วยจะมีวัณโรคนอกปอดร่วมด้วย

Value of preoperative 6-minute walk test for predisting postoperative pulmonary complications

Postoperative pulmonary complications (PPC) are a common problem and a major cause of perioperative morbidity

โรคกระเพาะอาหารแปรปรวน ลักษณะอาการ วิธีวินิจฉัย

อาการปวดท้องกระเพาะอาหาร หรือที่นิยมเรียกกันโดยทั่วไปว่าปวดท้อง “ดิสเปปเซีย”(Dyspepsia) นั้นเป็นภาวะที่พบได้บ่อยมากในชีวิตประจำวัน

วิธีป้องกันและรักษาผู้ป่วยที่เกิดภาวะพิษต่อตับจากการใช้ยาต้านวัณโรค

ภาวะพิษต่อตับจากยาวัณโรคมักเกิดขึ้นในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ อายุเกิน 38ปี ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ มีภาวะทุพโภชนาการมีLFTsผิดปรกติอยู่ก่อน

โรคลำไส้แปรปรวน: อาการ หลักการวินิจฉัย และแนวทางการรักษา

จากข้อมูลการสำรวจทั่วโลกพบว่า ในประชากรทุก ๆ 100 คนจะป่วยเป็นโรคลำไส้แปรปรวนได้ตั้งแต่ 8-22 คน

Diagnostic yield and safety of sputum induction with nebulized racemic salbutamol versus hypertonic saline in smear-negative pulmonary tuberculosis

Pulmonary tuberculosis (TB) continues to be a major worldwide health problem.

ประโยชน์ ข้อบ่งชี้ และ วิธีคัดกรองติ่วเนื้องอก และโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

เป็นโรคที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำวันและมีคสามสำคัญในระดับโลก จากข้อมูลการสำรวจทั่วโลกปีพ.ศ. 2551พบว่ำ มีผู้ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่รายใหม่สูงถึง 1,200,000 รายและมีผู้ที่เสียชีวิตจากโรคนี้สูงถึง 608,700 ราย

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเลือกใช้เลือดของผู้ป่วยเอง

Malignant pleural effusion (MPE) is a common complication of advanced malignancy

บทบาทและวิธีการเลือกใช้ยากลุ่ม Prokinetic ในการรักษาผู้ป่วย “โรคกรดไหลย้อน”

เป็นโรคที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำวันเกิดจากการที่น้ำกรดหรือฟองอากาศในกระเพาะอาหาร ไหลย้อนไประคายเคืองต่อผิวหลอดอาหารแบบจนเกิดพยาธิสภาพในหลอดอาหารตามมา

ประโยชน์และวิธีเลือกใช้ยากลุ่ม prokinetic สำหรับรักษาผู้ป่วยโรค “กรดไหลย้อน”

โรคกรดไหลย้อนเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากในชีวิตประจำวัน สาเหตุเกิดจากการที่น้ำกรดหรือฟองแก๊สในกระเพาะอาหารไหลย้อน ขึ้นมาระคายเคืองต่อผิวหลอดอาหาร

การรักษาผู้ป่วยตกเลือดจากแผล ในกระเพาะอาหาร

ภาวะที่มีการกัดกร่อนเยื่อบุผิวของกระเพาะอาหาร ส่วนต้นจนเกิดเป็นหลุมแผลที่กินลึกลงสู่ผนังของกระเพาะอาหาร

บทบาทของยาSimethiconeสำหรับการส่องกล้อง

ประสิทธิภาพของการใช้ยา simethicone ที่เหนือกว่าน้ำเปล่าในการสลายฟองแก๊สที่เกิดขึ้นในลำไส้เล็กขณะ ส่องกล้อง EGD

ไวรัสตับอักเสบมฤตยูเงียบ

เชื้อไวรัส ที่ทำให้เกิดการอักเสบของตับ ซึ่งเป็นได้ทั้งตับอักเสบแบบ เฉียบพลัน

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 07.00 - 20.00 น.
เสาร์ 07.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ 07.00 - 16.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.