บริการทางการแพทย์

ข้อมูลทั่วไป

คลินิกอายุรกรรม เป็นคลินิกที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยที่รับการรักษาด้านอายุรกรรม ทั่วไป โดยอายุรแพทย์จะทำหน้าที่เป็นแพทย์ประจำตัว และที่ปรึกษาทางสุขภาพให้กับผู้ป่วย ผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของอายุรแพทย์ ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจรักษาโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, โรคไขมันในเลือดสูง, โรคไต, โรคปอด ฯลฯ ซึ่งอายุรแพทย์จะเป็นผู้สามารถตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่มาด้วยอาการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีปัญหาหลายอย่างในคนเดียวกันหรือผู้สูงอายุที่ต้องการ การดูแลเป็นพิเศษ ทั้งการรักษาโรค การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการหนักอยู่ในภาวะวิกฤต หรือมีความเสี่ยง จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด โรงพยาบาลมีบริการหอผู้ป่วยวิกฤตที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่   ทันสมัยครบครัน

การบริการและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

อายุรกรรมทั่วไป
แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU)
โรคต่อมไร้ท่อ
โรคติดเชื้อ
โรคไต
โรคระบบประสาท
โรคปอด
โรคข้อและรูมาติสซึ่ม
โรคระบบทางเดินอาหาร
โลหิตวิทยา
จิตเวช

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
ห้องตรวจ  10 ห้อง
ห้องให้การรักษา
การตรวจวัดสัญญาณชีพและการเจาะเลือด
การส่องกล้องหลอดลม
การส่องกล้องทางเดินอาหาร
การวินิจฉัยทางระบบประสาท
ห้องให้ความรู้ทางโภชนาการ
 

คลินิกอายุรกรรมเฉพาะระบบ ได้แก่

  • คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ
  • คลินิกโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
  • คลินิกโรคปอดและทางเดินหายใจ
  • คลินิกอดบุหรี่
  • คลินิกโลหิตวิทยา
คลินิกโรคข้อ และรูมาติสซึ่ม
โรคข้ออักเสบและรูมาตอยด์และโรคที่เกี่ยวข้อง Rheumatoid arthritis and related diseases
โรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis)
โรคภูมิพ้ตัวเอง / โรคลูปัส (Systemic Lupus Erythematosus หรือ SLE)
โรคของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันอื่นๆ เช่น โรคหนังแข็ง (Scleroderma) อาการปวดศีรษะ ไมเกรน เวียนศีรษะ
โรคกล้ามเนื้ออักเสบ (Inflammatory myopathy)
โรคหลอดเลือดอักเสบ (Vasculitis)
กลุ่มโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบติดยึด (Spondyloarthritis)
โรคเก๊าท์ / โรคเก๊าท์เทียม (Gout / Pseudo gout)
โรคเนื้อเยื่ออ่อน และรูมาติกเฉพาะที่ (Soft tissue Rheumatism) เช่นกล้ามเนื้ออักเสบเฉพาะที่, ถุงน้ำบริเวณข้ออักเสบ,เส้นเอ็นอักเสบ
 
บริการต่างๆ
บริการต่างๆ

โรคที่ให้การรักษา อาทิ
ไขมันในเลือดสูง
ความดันโลหิตสูง
เบาหวาน
อ่อนเพลีย
โรคต่อมไร้ท่อ เช่น เบาหวาน, ธัยรอยด์
อาการปวดศีรษะ ไมเกรน เวียนศีรษะ
เครียด นอนไม่หลับ
มือเท้าบวม
ไขข้อ และเนื้อเยื่อเอ็น รูมาตอยด์, เอส แอล อี
อาการผิดปกติที่ต้องได้รับการสืบค้น เช่น การเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก, การรับรู้สติ
โรคติดเชื้อที่พบบ่อย เช่น ติดเชื้อทางเดินหายใจ, ทางเดินปัสสาวะ, ทางเดินอาหาร, 
โรคไข้เลือดออก, วัณโรค เป็นต้น
โรคมะเร็ง
ฉีดวัคซีน ฉีดยา
ให้คำปรึกษาและพฤติกรรมบำบัดในการเลิกบุหรี่  
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ภาพ และ วีดีโอวิชาการ
บทความที่มีประโยชน์

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป เปิดให้บริการ จันทร์ - อาทิตย์ 07.00 - 20.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy