บริการทางการแพทย์

ข้อมูลทั่วไป

อุบัติเหตุ และ ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ เป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นบนท้องถนน บ้านเรือน หรือตามสถานที่ต่างๆ รวมถึงโรคภัยไข้เจ็บที่มักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยที่เราไม่ทันตั้งตัว ดังนั้นหากไม่ได้รับการช่วยชีวิตหรือปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้องและรวดเร็วย่อมส่งผลร้ายตามมา ซึ่งหมายถึงความพิการหรืออาจรุนแรงถึงขั้นสูญเสียชีวิต การเกิดอุบัติเหตุจึงเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ แต่ป้องกันและลดความสูญเสียได้ โดยเฉพาะทีมแพทย์และพยาบาลฉุกเฉินที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้น ก่อนนำส่งโรงพยาบาลจะต้องมีความรู้และความชำนาญ รวมทั้งใช้เทคโนโลยี ในการเข้าถึงผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว

ศูนย์อุบัติเหตุกรุงเทพหาดใหญ่ ให้บริการดูแลรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ครบครัน ทันสมัย พร้อมด้วยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่การปฐมพยาบาล การรักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อมารับการรักษาต่อเนื่อง ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ จนผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

ทีมแพทย์
    * แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
    * ศัลยแพทย์ทั่วไป
    * ประสาทศัลยแพทย์
    * กระดูกและข้อ
    * ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก
    * รังสีแพทย์


บริการต่างๆ
การบริการ 

1.    ให้บริการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 24  ชั่วโมง
2.    ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยภาวะวิกฤต ตลอด 24 ชั่วโมง (Emergency medical service)
3.    บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ (Air ambulance) ให้บริการรับส่งผู้ป่วยทางอากาศ ทั้งยังมีลานเฮลิคอปเตอร์ในการรับส่งผู้ป่วยทางอากาศ
4.    ให้บริการดูแลบาดแผล 
5.    ศูนย์ประสานสิทธิ์  พ.ร.บ.
6.    ศูนย์ประสานงานรับส่งต่อ (หาดใหญ่, ตรัง, ยะลา)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ภาพ และ วีดีโอวิชาการ
บทความที่มีประโยชน์

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เปิดให้บริการ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามเพิ่มเติม
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy