บริการทางการแพทย์

ข้อมูลทั่วไป
คลินิกทันตกรรม มีความมุ่งมั่นในการรักษา และให้บริการตรวจปรึกษาปัญหาทางทันตกรรม การดูแลรักษาปัญหาสุขภาพช่องปาก รวมถึงการให้บริการให้คำแนะนำภายหลังการรักษา โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  ด้วยวัสดุเครื่องมือที่พร้อมมีมาตรฐาน  ใส่ใจแม้การเลือกใช้วัสดุ ที่มีคุณสมบัติ และประสิทธิภาพ และเราให้ความสำคัญกับความปลอดภัย แม้แต่เครื่องมือชิ้นเล็กๆ ด้วยระบบการทำความสะอาดเครื่องมือทุกชิ้น โดยระบบที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน เครื่องมือทุกชิ้นผ่านการทดสอบว่าปลอดภัยก่อนนำมาใช้งาน จึงมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยที่เรามอบให้
บริการต่างๆ
บริการต่างๆ 

•    บริการตรวจสุขภาพฟัน ให้คำปรึกษา และวางแผนการรักษา (Oral Examination, Consultation & Dental Treatment Plan)
•    การเอ็กซเรย์ในช่องปาก (Dental X-Ray)
•    ทันตกรรมทั่วไป (General Dental Treatment)
•    ขูดหินปูนรักษาโรคเหงือก (Scaling & Treatment for Gum Disease)
•    อุดฟัน รวมทั้งการอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (Filling Including with Tooth Colored Material)
•    ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontic Treatment)
•    การทำฟันปลอมแบบติดแน่น และการทำฟันปลอมแบบถอดได้ (Crown Fitting & Replacement)
•    ทันตกรรมรักษารากฟัน (Root Canal Treatment)
•    รากฟันเทียม(Dental implant)
•    ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Dental Treatment for Children)
•    ศัลยศาสตร์ช่องปาก (Oral Surgery)
•    ถอนฟัน (Tooth Removal)
•    ผ่าฟันคุด (Wisdom Teeth Removal)
•    ทันตกรรมความงาม (Other Alternative Treatment Options in Cosmetic Dental Care)
•    การอุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน (Tooth Closure)
•    การฟอกสีฟัน (Bleaching : Tooth Whitening)
•    ปริทนต์วิทยา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ภาพ และ วีดีโอวิชาการ
บทความที่มีประโยชน์

คลินิกทันตกรรม เปิดให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ 08.00 น. - 19.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 08.00 น. - 17.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy